Prawnik Warszawa Ursus Skorosze 2017-02-25T23:46:52+00:00

Joanna Zielińska
Doświadczony prawnik i radca prawny z Warszawy

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.

Oferta

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych, fundacji, klientów indywidualnych.

Nasze usługi

Świadczymy pełen zakres usług prawnych, starając się zawsze podchodzić indywidualnie do spraw naszych klientów. Cechują nas wysokie kompetencje i dbałość o Państwa interes.

Doradztwo

Doradzamy w wielu dziedzinach prawa m.in. prawa cywilnego, handlowego, nieruchomości, spadkowego, prawa pracy, rodzinnego.

Doradztwo prawne

Kontaktując się z nami zawsze mogą Państwo liczyć na fachową poradę prawną. Prowadzimy także sprawy odszkodowawcze i windykacyjne.

Klienci indywidualni

Klientom indywidualnym doradzamy w tak ważnych dziedzinach jak prawo spadkowe i rodzinne

Zakres spraw

Prowadzimy m.in. sprawy rozwodowe, spadkowe, o podział majątku. Jedną z dziedzin, w której się specjalizujemy jest doradztwo w sprawach konsumenckich.

Indywidualne podejście

Swoje usługi prawne wykonujemy z indywidualnym podejściem do każdego klienta, starając się zrozumieć jak najlepiej jego potrzeby.

Dyskrecja

Zapewniając zachowanie w tajemnicy każdej powierzonej informacji. Dyskrecja to nasza podstawowa dewiza, na której budujemy naszą wiarygodność.

Czym obecnie zajmuje się radca prawny?

Wprawdzie zawód radcy prawnego jest w naszym kraju dość szeroko znany, to jednak często jest on mylnie kojarzony z doradcą prawnym, który zajmuje się wyłącznie udzielaniem porad w zakresie swojej specjalizacji. Warto jednak wiedzieć o tym, że aktualnie uprawnienia radców prawnych oraz adwokatów nie różnią się pomiędzy sobą tak bardzo. Czym wobec tego zajmuje się radca prawny?

Radca prawny jest prawnikiem, który oferuje pomoc prawną osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym, a także jednostkom organizacyjnym. Jest to dość młody zawód, ponieważ powstał on w Polsce w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Początkowo radcowie prawni zajmowali się przede wszystkim obsługą prawną w państwowych przedsiębiorstwach i mieli ograniczony zakres obowiązków. W kolejnych latach charakter pracy oraz uprawnienia radcy zmieniały się i coraz bardziej pokrywały z obowiązkami adwokatów, a dzisiaj są one niemalże identyczne.

Wykonywanie zawodu radcy prawnego

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego definiuje ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Dzisiaj do radcy prawnego w Polsce można zgłosić się w prawie każdej sprawie, na co miały wpływ wprowadzone w ostatnich latach zmiany, które rozszerzyły uprawnienia radców do występowania przed sądami i organami, co uprzednio nie było możliwe.

Wobec tego obok wcześniej uzyskanych kompetencji do uczestniczenia w sprawach administracyjnych, administracyjnosądowych, gospodarczych, pracowniczych i cywilnych, radcowie prawni mogą również prowadzić dla swoich klientów sprawy rodzinne i występować w charakterze pełnomocnika oraz obrońcy strony w sprawach karnych i karnoskarbowych – do lipca 2015 roku obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych mógł być jedynie adwokat.

Radcą prawnym może zostać każdy, kto zakończył studia prawnicze magisterskie i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także odbył aplikację radcowską i złożył egzamin radcowski. Osoba, która zdała egzamin radcowski, może rozpocząć pracę na stanowisku radcy prawnego po złożeniu ślubowania.

Zakres usług świadczonych przez radcę prawnego

W związku z powyższym obowiązki radcy prawnego są bardzo rozbudowane i klient w większości przypadków może zwrócić się do niego zamiast do adwokata, m.in. w sprawach o rozwód i alimenty, sprawach spadkowych, postępowań przed organami administracyjnymi, sprawach dotyczących prawa gospodarczego i handlowego.

Radca prawny przede wszystkim udziela swoim klientom porad prawnych, zajmuje się przygotowywaniem różnego rodzaju pism, między innymi pism procesowych, wezwań, projektów umów, statutów, regulaminów, procedur, instrukcji i innych aktów wewnętrznych dla firm, opiniowaniem umów, również reprezentuje swoich klientów przed sądami, organami administracji, urzędami i innymi instytucjami. Dzięki tak szerokiej gamie usług świadczonych przez radcę prawnego klient może otrzymać kompleksowe wsparcie na każdym etapie swojej sprawy w zakresie, w którym specjalizuje się dany radca prawny.

Zakres prowadzonych przeze mnie spraw

 • udzielanie porad prawnych
 • reprezentacja Klientów przed sądami, organami administracji, urzędami i innymi instytucjami
 • przygotowanie projektów umów, wezwań i wszelkiego rodzaju pism
 • sprawy związane z dochodzeniem roszczeń z gwarancji, rękojmi, ochrona konsumenta, prawo konkurencji
 • sprawy o zapłatę
 • postępowanie egzekucyjne
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • sprawy dotyczące zastawu i hipoteki
 • sprawy dotyczące postępowań wieczystoksięgowych
 • sprawy dotyczące sporów na tle wykonywania umów
 • pomoc prawna przy nabyciu nieruchomości
 • przygotowywanie lub opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości, w tym także umów deweloperskich
 • sprawy o rozwód
 • sprawy o alimenty
 • sprawy dotyczące stwierdzenia nabycia spadku
 • sprawy o zachowek
 • sprawy o dział spadku
 • darowizna
 • sprawy dotyczące odrzucenia spadku
 • stała lub doraźna obsługa prawna małych i średnich przedsiębiorców z różnych branż
 • pomoc dotycząca obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego
 • pomoc dotycząca tworzenia spółek prawa handlowego, ich rejestracji
 • pomoc dotycząca sporządzania wszelkiego rodzaju projektów umów, statutów, regulaminów, procedur, wytycznych, instrukcji i innych aktów wewnętrznych
 • pomoc dotycząca obsługi organów wewnętrznych spółek
 • postępowania przed organami administracji, sądami administracyjnymi,
 • zmiany nazwiska po rozwodzie
 • pozwolenia budowlane
 • sprawy związane z samowolą budowlaną
 • stosunki sąsiedzkie
 • reprezentowanie przed organami administracji w zakresie udzielania pozwoleń na budowę, nadzoru budowlanego
 • pomoc w dochodzeniu należności na etapie przedsądowym, sądowym, egzekucyjnym
 • postępowanie zabezpieczające
 • zastępstwo procesowe w sprawach sądowych
 • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających
 • przygotowanie wszelkiego rodzaju pism procesowych
0
Klienci którym pomogliśmy
0
Stworzone pisma
0
Wygrane sprawy
0
Ilość wypitych kaw