Alimenty na dzieci – do jakiego wieku dziecka należy je płacić?

//Alimenty na dzieci – do jakiego wieku dziecka należy je płacić?

Alimenty na dzieci – do jakiego wieku dziecka należy je płacić?

Obowiązek alimentacyjny jest jedną z konsekwencji rozwodu, na skutek którego opiekę nad dzieckiem sprawuje jeden z rodziców. Kiedy wygasają alimenty na dzieci? 

Alimentami nazywa się systematyczne, obowiązkowe świadczenia, które wypłacane są przez jedne osoby fizyczne na rzecz drugich osób fizycznych. Najczęściej obowiązek alimentacyjny obciąża rodziców względem ich dzieci. 

Podstawą w ustalaniu świadczeń alimentacyjnych jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a dokładnie jego Dział III – Obowiązek alimentacyjny. Przepisy te mogą być przy tym dość indywidualnie interpretowane przez sąd.

Alimenty dla dzieci – podstawowe informacje

Rodzice mają obowiązek płacić alimenty na dziecko, które nie może utrzymywać się samodzielnie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dochody z majątku posiadanego przez dziecko są wystarczające do pokrycia wydatków związanych z jego utrzymaniem i wychowaniem.

Przy wyznaczaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę potrzeby uprawnionego, na przykład dziecka, oraz możliwości zobowiązanego, czyli rodzica. Wysokość alimentów ma pokrywać wydatki potrzebne do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb życiowych, co w przypadku dziecka oznacza środki na jego wychowanie oraz wykształcenie.

W praktyce sąd ustala wysokość alimentów na podstawie rachunków przedstawionych przez rodzica, który opiekuje się dzieckiem, a przy tym bierze pod uwagę możliwości alimentacyjne drugiego rodzica, który ma wypłacać świadczenie.

W pierwszej kolejności obowiązek alimentowania dzieci spada na rodziców. Gdy jednak nie są oni zdolni do płatności, wówczas obowiązek ten przechodzi na dziadków, a wtedy, gdy nie jest to możliwe – na rodzeństwo.

Do kiedy należy płacić alimenty na dzieci?

Czas przekazywania alimentów na dziecko często wzbudza dużo pytań. Kiedy rodzic może zaprzestać płacenia alimentów?

Powszechnym błędem jest sądzenie, że obowiązek alimentacyjny rodziców na dzieci kończy się w momencie osiągnięcia przez nie 18. roku życia, czyli pełnoletniości. W rzeczywistości może trwać on dłużej.

Rodzic powinien płacić alimenty także wtedy, gdy dziecko kontynuuje naukę, na przykład na studiach. Dotyczy to tylko nauki w szkołach publicznych w systemie dziennym, zatem obowiązek płatności może ustać wtedy, gdy dziecko uczy się zaocznie. Wówczas alimenty wpłacane są nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. 

Przepisy wskazują, że rodzic może też przestać płacić alimenty na dziecko pełnoletnie wtedy, gdy alimenty są zbyt dużym uszczerbkiem dla rodzica, lub wtedy, gdy dziecko nie stara się, aby zacząć utrzymywać się samodzielnie.

Prawo wskazuje jednak, że gdy dziecko jest niepełnosprawne i nie może utrzymywać się samodzielnie, wówczas obowiązek alimentacyjny nie wygasa i obowiązuje on dożywotnio.

Alimenty dla dziecka pełnoletniego trzeba zatem płacić w poniższych sytuacjach:

  • dziecko nadal się uczy, na przykład studiuje – wtedy obowiązek alimentacyjny obowiązuje nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia
  • dziecko jest chore, niepełnosprawne, dlatego nie może utrzymywać się samodzielnie – wówczas obowiązek alimentacyjny nie wygasa

Komu wpłacać alimenty na pełnoletnie dziecko?

Przed osiągnięciem pełnoletności dziecka, alimenty, które są na nie przyznane, wpłaca się drugiemu z rodziców. Gdy dziecko osiągnie pełnoletniość, wówczas alimenty płacone są bezpośrednio dla dziecka, na przykład na jego konto bankowe.

Jak przestać płacić alimenty na dziecko?

Przepisy wymagają, aby rodzic wypłacający alimenty na dziecko skierował odpowiednią sprawę do sądu, który będzie mógł potwierdzić, że ustał jego obowiązek alimentacyjny. Konieczne jest zatem rozwiązanie sprawy sądowo.

Alternatywnym rozwiązaniem dla rozprawy toczonej przed sądem jest zawarcie umowy pomiędzy stronami o ustaniu obowiązku alimentacyjnego. W takiej sytuacji nie jest konieczne wnoszenie sprawy sądowej.

W razie jakichkolwiek problemów związanych z alimentami na dziecko warto skonsultować się ze specjalistami w tej dziedzinie. Dobry prawnik doradzi w każdej sprawie związanej z alimentami. Zapraszam serdecznie do skorzystania z moich usług prawnych!

przez | 2020-04-06T23:08:56+00:00 31 marca 2020|Alimenty|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.