Alimenty od dziadków – kiedy dziadkowie muszą je płacić?

//Alimenty od dziadków – kiedy dziadkowie muszą je płacić?

Alimenty od dziadków – kiedy dziadkowie muszą je płacić?

Niekiedy zdarzają się sytuacje, gdy zasądzone alimenty nie są spłacane przez osobę, która ma do tego obowiązek. Wówczas dziecko może być narażone na niedostatek. Czy w takim przypadku możliwe jest ubieganie się o alimenty od dziadków? I jak to zrobić krok po kroku? Poniżej odpowiadamy na te pytania.

Wraz z rozwodem małżeństwa, które ma wspólne dzieci, pojawia się problem – płatność alimentów. Dzieci czy dziecko najczęściej zostają przy jednym z rodziców, z kolei ten drugi zobowiązany jest do comiesięcznego płacenia alimentów. Niestety, nie zawsze osoba zobowiązana płaci pełną kwotę lub w ogóle nie płaci niczego. Oczywiście, nie powinniśmy pozostawiać takiej sytuacji bez reakcji – w końcu każdy z rodziców powinien brać udział w utrzymywaniu i wychowywaniu dziecka.

Co wtedy, gdy rodzic nie płaci alimentów?

Gdy rodzic nie płaci alimentów na dziecko, drugi rodzic lub opiekun ma możliwość wystąpienia do komornika sądowego, aby ten dokonał egzekucji należnych alimentów. Ściągalność długów tego rodzaju nie jest jednak wysoka. Gdy postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone, można zwrócić się także do funduszu alimentacyjnego, jednak kwoty nie są też duże.

Wobec tego wiele osób mających na utrzymaniu dziecko zastanawia się nad tym, czy nie ma możliwości wystąpienia do sądu z pozwem o zasądzenie alimentów od dziadków. Najczęściej rodzic opiekujący się dzieckiem chce otrzymać je od rodziców drugiego rodzica, który nie reguluje terminowo swoich obowiązków.

Kiedy dziadkowe zobowiązani są płacić alimenty?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego istnieje możliwość zasądzenia alimentów od dziadków dziecka. Mowa wtedy o tak zwanych alimentach uzupełniających. Można wystąpić o nie w określonych przypadkach:

  • gdy rodzice dziecka nie żyją
  • gdy rodzice dziecka nie są w stanie uczynić zadość swoim obowiązkom wobec dziecka
  • gdy uzyskanie potrzebnych dla dziecka środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami

Warto przy tym zaznaczyć, że dodatkowo dziecko musi znajdować się w niedostatku. Zatem wtedy, gdy rodzic mający płacić alimenty nie płaci ich, a drugi rodzic może utrzymać dziecko samodzielnie, sąd nie zasądza alimentów od dziadków.

Możliwości zarobkowe rodzica i sytuacja finansowa dziadków

Przy badaniu sprawy sąd zawsze bierze pod uwagę sytuację finansową zarówno rodzica, z którym dziecko jest, jak i osób, od których chcemy otrzymywać alimenty. Warto przy tym zaznaczyć, że możliwości zarobkowe odnoszą się do wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Przykładowo, sąd może wskazać, że możemy zarabiać więcej.

Warto też wskazać, że jeżeli dziadkowie dziecka nie są w dobrej sytuacji finansowej, w takim przypadku sąd najprawdopodobniej nie rozpatrzy pozwu pozytywnie.

Alimenty od dziadków, gdy zostaną zasądzone, mogą być pobierane także równocześnie ze świadczeniem z funduszu alimentacyjnego. Musimy jednak pamiętać o tym, aby nie przekroczyć progów dochodowych odpowiednich do tego rodzaju świadczenia.

Jak przygotować pozew?

Gdy przygotowujemy pozew o zasądzenie alimentów uzupełniających, powinniśmy zawrzeć w nim takie same dane, jak w zwykłym pozwie. Dodatkowo warto poinformować też, że drugi rodzic nie płaci alimentów. Jako dowód możemy dołączyć wyrok zasądzający alimenty, postanowienie komornika, zaświadczenie, że pobieramy świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Musimy też zaznaczyć, w jakiej wysokości alimenty mają być zasądzone. Pamiętajmy o tym, że powinny dotyczyć one usprawiedliwionych potrzeb dziecka, na przykład takich jak zakupienie jedzenia, ubrań, materiałów do szkoły, kosztów leczenia. Możemy dołączyć również rachunki i inne dokumenty potwierdzające ponoszone wydatki.

Podsumowując, gdy jesteśmy w sytuacji, w której nie mamy wystarczających środków finansowych na utrzymanie dziecka i grozi mu niedostatek, mamy możliwość ubiegania się o alimenty od dziadków dziecka. Jeśli zarabiają oni dobrze lub mają dobrą sytuację majątkową, w takim przypadku istnieje możliwość otrzymania pieniędzy – alimentów uzupełniających. Gdy jednak także ich sytuacja finansowa nie jest zbyt dobra, najczęściej nic nie ugramy.

przez | 2017-12-08T21:55:25+00:00 30 października 2017|Alimenty|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.