joanna.zielinska

/Joanna Zielińska

O Joanna Zielińska

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.

Rola mediacji w sprawach rodzinnych – czy warto spróbować?

przez | 2020-08-24T23:30:51+00:00 31 lipca 2020|Porady|

Sprawy rodzinne bywają często bardzo skomplikowane. Duży konflikt pomiędzy stronami nierzadko kończy się w sądzie. Tymczasem istnieje alternatywna metoda rozwiązania sporu. Jest nią mediacja, która pozwala na polubowne załatwienie sprawy, bez korzystania z drogi sądowej albo z minimalną ingerencją sądu. […]

Rozwód – jak zacząć, aby rozwieść się z małżonkiem?

przez | 2020-07-10T09:57:03+00:00 30 czerwca 2020|Rozwód|

Z roku na rok rozwodzi się coraz więcej osób. Dzisiaj jest to już kilkadziesiąt tysięcy rozwodów rocznie, a ich liczba stale przybywa. Aby rozwieść się z małżonkiem, trzeba spełnić określone wymagania, a także trzeba przygotować pozew rozwodowy. Od czego warto rozpocząć? Rozwód, czyli rozwiązanie związku małżeńskiego następuje przed sądem […]

Jakie usługi zapewnia obsługa prawna firmy?

przez | 2020-06-05T23:49:23+00:00 31 maja 2020|Obsługa prawna firmy|

Skierowana do klientów biznesowych obsługa prawna to usługa umożliwiająca otrzymanie szybkiego wsparcia prawników. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy decydujący się na taką ofertę? Każdy przedsiębiorca styka się codziennie z różnymi zagadnieniami prawnymi. […]

Czym jest dług i kim jest dłużnik według prawa cywilnego?

przez | 2020-05-05T23:01:06+00:00 30 kwietnia 2020|Prawo cywilne|

Z długami mamy do czynienia w wielu obszarach gospodarki, a także życia prywatnego. Kwestie długów w polskim prawie reguluje Kodeks cywilny. Czym dokładnie jest dług, a kim jest dłużnik? Długi możemy mieć u kogoś, ale także ktoś może być nam coś winny, czyli może być naszym dłużnikiem. […]

Alimenty na dzieci – do jakiego wieku dziecka należy je płacić?

przez | 2020-04-06T23:08:56+00:00 31 marca 2020|Alimenty|

Obowiązek alimentacyjny jest jedną z konsekwencji rozwodu, na skutek którego opiekę nad dzieckiem sprawuje jeden z rodziców. Kiedy wygasają alimenty na dzieci?  Alimentami nazywa się systematyczne, obowiązkowe świadczenia, które wypłacane są przez jedne osoby fizyczne na rzecz drugich osób fizycznych. […]

Sprawy konsumenckie – kiedy warto zwrócić się po pomoc prawnika?

przez | 2020-04-06T23:00:45+00:00 29 lutego 2020|Sprawy konsumenckie|

Sprawy konsumenckie wymagają niekiedy pomocy specjalistów w tej właśnie dziedzinie. Doświadczony prawnik może doradzić i reprezentować konsumenta w sporach z przedsiębiorcami. Konsument to osoba, która zleca usługi albo kupuje towary na osobisty użytek. […]

Co należy wiedzieć o dziedziczeniu w kontekście form oszczędzania

przez | 2020-02-02T22:22:34+00:00 31 stycznia 2020|Spadek|

Na co dzień trzymamy nasze pieniądze na lokatach, w przysłowiowej skarpecie, bądź też gromadzimy je w PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) ale nie zdajemy sobie często sprawy, co się stanie z naszymi oszczędnościami, kiedy nadejdzie śmierć. Warto dowiedzieć się więc zawczasu o zasadach związanych z dziedziczeniem pieniędzy. […]

Roszczenie i dochodzenie roszczeń. Co warto o nich wiedzieć?

przez | 2020-01-06T21:55:45+00:00 31 grudnia 2019|Roszczenia|

Tematyka roszczeń oraz ich dochodzenia pojawia się często w dyskusjach prawnych. Czym dokładnie są roszczenia oraz dochodzenie roszczeń? Czym jest roszczenie? Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, roszczenie to prawo podmiotowe lub też jego element, który posiada postać uprawnienia do żądania od określonego podmiotu […]

Brak testamentu – jak dzieli się wtedy spadek?

przez | 2019-12-07T20:23:24+00:00 30 listopada 2019|Spadek|

Przygotowanie testamentu przed śmiercią nie jest obowiązkowe. W sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie tego dokumentu, wówczas spadek dzielony jest według przepisów prawa spadkowego. Spadki niejednokrotnie powodują wiele problemów. Bardzo często pojawia się wtedy pytanie – kto dziedziczy spadek? […]

Obsługa prawna firmy – jakie czynności obejmuje?

przez | 2019-11-05T23:15:43+00:00 31 października 2019|Obsługa prawna firmy|

Prawo jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z kompleksowej obsługi prawnej skierowanej dla klientów biznesowych. Polskie przepisy prawne bywają zawiłe. […]