Bezpłatna pomoc radcy prawnego – dla kogo

//Bezpłatna pomoc radcy prawnego – dla kogo

Bezpłatna pomoc radcy prawnego – dla kogo

Potrzebujesz pomocy radcy prawnego lub innego prawnika? W wielu sytuacjach z jego wsparcia można skorzystać bez ponoszenia żadnych kosztów. Aktualnie darmowa pomoc prawna oferowana jest w ponad 1500 punktach na terenie całego kraju. Czego dokładnie dotyczy pomoc prawna bez opłat i kto może z niej skorzystać?

Darmowa pomoc prawna to usługa, która została wprowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości z myślą o tych osobach, które nie mogą pozwolić sobie na skorzystanie z płatnej pomocy prawnej w ogólnodostępnych kancelariach.

Pomoc ta, którą może oferować radca prawny, adwokat czy doradca podatkowy, obejmuje określone usługi. Dodatkowo, mogą skorzystać z niej tylko osoby, które spełnią odpowiednie wymogi.

Na czym polega darmowa pomoc prawna?

W ramach darmowej pomocy prawnej, którą udziela radca prawny, klient może otrzymać dostęp do najpopularniejszych usług prawnych pozwalających mu na rozwiązanie konkretnego problemu prawnego.

Darmowa pomoc prawna polega na świadczeniu następujących usług:

 • poradnictwo prawne dotyczące przepisów oraz praw i obowiązków przysługujących klientowi
 • pomoc prawna dotycząca rozwiązania danego problemu prawnego
 • usługi pisania pism, na przykład wniosków, ustanowień oraz zawiadomień

Uwaga! Darmowy prawnik nie pomoże w napisaniu pisma w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym, które już jest w toku.

Darmowe porady prawne dotyczą następujących dziedzin prawa:

 • prawo cywilne
 • prawo rodzinne
 • prawo pracy
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • prawo karne
 • prawo administracyjne
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • prawo podatkowe — nie dotyczy spraw podatkowych w prowadzeniu działalności gospodarczej

Uwaga! Darmowe porady prawne nie dotyczą prawa celnego, handlowego, dewizowego oraz działalności gospodarczej – za wyjątkiem pomocy dotyczącej rozpoczęcia działalności.

Kto może otrzymać darmową pomoc prawną?

Darmowa pomoc prawna, którą udziela radca prawny, jest dostępna jedynie dla wybranych osób, które spełnią odpowiednie wymagania. W związku z tym nie może skorzystać z niej każdy, kto chciałby otrzymać poradę prawną czy pismo.

Darmowa pomoc prawna jest udzielana osobom:

 • w wieku poniżej 26 roku życia
 • w wieku powyżej 65 roku życia
 • które otrzymały świadczenie z pomocy społecznej w ciągu ostatnich 12 miesięcy i świadczenie to nie zostało cofnięte
 • posiadaczom Karty Dużej Rodziny
 • weteranom
 • kombatantom
 • zagrożonym lub poszkodowanym podczas katastrof naturalnych, klęsk żywiołowych lub awarii technicznych

Gdzie można otrzymać darmową pomoc prawną?

Darmowa pomoc prawna jest oferowana różnych punktach na terenie całego kraju – aktualnie to przeszło 1500 różnych punktów, które dostępne są zarówno w większych miastach, jak również w małych miejscowościach.

Informacje o lokalizacjach punktów udzielających darmową pomoc prawną można znaleźć:

 • w urzędzie gminy
 • w urzędzie miasta
 • w starostwie powiatowym
 • na stronie internetowej pod adresem DarmowaPomocPrawna.ms.gov.pl

Co przygotować przed wizytą u radcy prawnego oferującego darmową pomoc prawną?

Aby skorzystać z pomocy radcy prawnego, który oferuje swoje usługi bezpłatnie, należy przygotować odpowiednie dokumenty.

Przede wszystkim dokumenty te powinny dotyczyć konkretnego problemu prawnego, z którym zwracamy się do radcy prawnego. Mogą być to różnego rodzaj umowy, wnioski, regulaminy, warunki umowy. Jeśli nie posiadamy żadnych dokumentów, możemy opisać swój problem prawnikowi.

Także osoby chcące skorzystać z bezpłatnych porad prawnych muszą przygotować dokumenty, które potwierdzają, że mogą otrzymać taką pomoc.

Wśród wymaganych dokumentów znajdują się:

 • dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport
 • Karta Dużej Rodziny
 • decyzja albo zaświadczenie o świadczeniu z pomocy społecznej z ostatnich 12 miesięcy – konieczne jest także wypełnienie oświadczenia pisemnego, że świadczenie to nie zostało cofnięte
 • dokument potwierdzający bycie kombatantem
 • legitymacja weterana albo weterana poszkodowanego
 • pisemne oświadczenie o zagrożeniu albo stracie z wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej, awarii technicznej – oświadczenie wypełnia się na miejscu

Osoby, którym nie przysługuje darmowa pomoc radcy prawnego, zapraszam do mojej kancelarii!

przez | 2019-04-10T23:35:00+00:00 31 marca 2019|Prawo cywilne|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.