Czy każdy musi posiadać spisany testament?

//Czy każdy musi posiadać spisany testament?

Czy każdy musi posiadać spisany testament?

Testament jest dokumentem pozwalającym na rozporządzanie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Czy jednak każdy musi posiadać swój własny testament? Co wtedy, gdy nie został on spisany? Sporządzenie testamentu w wielu przypadkach jest dobrym pomysłem, ale warto wskazać, że nie każdy musi go posiadać.

Co warto wiedzieć na temat testamentów?

 • Czym dokładnie jest testament?
 • Jakie są rodzaje testamentów?
 • Kiedy testament jest skuteczny, a kiedy jego zapisy nie działają?
 • Co wtedy, gdy testament nie został przygotowany przed śmiercią spadkodawcy?

Czym dokładnie jest testament?

Samo słowo „testament” pochodzi z łacińskiego „testamentum”, co można tłumaczyć jako „sporządzone przy świadkach”. Jak wskazaliśmy na wstępie, testament jest rozporządzeniem własnym majątkiem na wypadek śmierci.

Testament najczęściej spisywany jest przez osoby w wieku podeszłym albo w obliczu poważnej choroby, ale warto wskazać, że tak naprawdę może przygotować go każda osoba pełnoletnia, która posiada pełna zdolność do czynności prawnych. Testament nie może być przygotowany zatem przez przedstawiciela.

Warto także zaznaczyć, że spadkodawca ma możliwość odwołania zarówno całego testamentu, który został już przez niego przygotowany, jak również poszczególnych jego postanowień. Może być on odwołany przez zniszczenie albo napisanie nowego testamentu.

W Polsce kwestia testamentów jest uregulowana w Kodeksie cywilnym.

Jakie są rodzaje testamentów?

Testamenty można podzielić zasadniczo na dwa główne rodzaje, a mianowicie na testamenty zwykłe oraz szczególne.

Testamenty zwykłe to:

 • testament własnoręczny, inaczej holograficzny – testament w całości napisany pismem odręcznym, podpisany i opatrzony datą
 • testament notarialny – przygotowany u notariusza w postaci aktu notarialnego
 • testament allograficzny – przygotowany przez ustne oświadczenie ostatniej woli w obecności dwóch świadków wobec marszałka województwa, starosty, wójta, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego

Testamenty szczególne to:

 • testament ustny – powstaje w obliczu rychłej śmierci spadkodawcy, powinien być wypowiedziany w obecności co najmniej 2 świadków
 • testament podróżny – przygotowany na statku morskim, powietrznym przed kapitanem tego statku podczas podróży
 • testament wojskowy – przygotowany w obliczu dowódcy

Aktualnie najczęściej mamy do czynienia z dwoma rodzajami testamentów, a mianowicie testamentem własnoręcznym oraz notarialnym. Najbezpieczniejszą formą zabezpieczenia ostatniej woli spadkodawcy jest testament notarialny. Testament ten jest potem przechowywany u notariusza, dlatego nie istnieje ryzyko, że zaginie albo zostanie zniszczony.

Kiedy testament jest skuteczny, a kiedy jego zapisy nie działają?

Aby testament był ważny, powinien spełniać określone wymogi. W przypadku testamentu własnoręcznego ważne jest napisanie go w pełni pismem odręcznym i podpisanie oraz opatrzenie datą. W przypadku testamentów notarialnych o jego prawidłowość dba notariusz.

Istnieją jednak przypadki, gdy istnieje możliwość podważenia testamentu, czyli jego zapisy nie będą wówczas miały mocy prawnej.

Testament może być podważony wtedy, gdy został sporządzony:

 • w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli
 • pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści
 • pod wpływem groźby

Co wtedy, gdy testament nie został przygotowany przed śmiercią spadkodawcy?

Jeśli testament nie zostanie sporządzony, w takim przypadku dochodzi do tak zwanego dziedziczenia ustawowego, czyli dziedziczenia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, a dokładnie jego księgi czwartej zatytułowanej „Spadki”.

Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego do spadkobierców ustawowych zalicza się zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwo i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy, dziadków, pasierbów, a jeśli nie można ich znaleźć lub zrzekają się oni spadku, przechodzi on na gminę i potem na Skarb Państwa.

W tym przypadku spadkodawca nie ma jednak możliwości przeznaczenia określonych elementów spadku dla konkretnych osób, więc jeśli chciałby to zrobić, powinien sporządzić testament.

przez | 2018-08-31T23:07:42+00:00 31 sierpnia 2018|Spadek|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.