Dochodzenie roszczeń – jak odzyskać alimenty?

/, Roszczenia/Dochodzenie roszczeń – jak odzyskać alimenty?

Dochodzenie roszczeń – jak odzyskać alimenty?

Alimenty to świadczenia wypłacane najczęściej przez rodziców na dzieci, rzadziej przez dziadków na dzieci lub przez rozwiedzionego małżonka na drugiego eks-małżonka. Niestety, osoby uprawnione do otrzymywania alimentów nie zawsze je dostają. Wówczas można rozpocząć dochodzenie roszczeń od dłużnika alimentacyjnego. Jak to zrobić?

Obowiązek alimentacyjny

W większości przypadków decyzję o wypłacaniu alimentów wydaje sąd. Orzeczenie to zobowiązuje wtedy płatnika do wnoszenia systematycznych wpłat na rzecz osoby uprawnionej do ich otrzymywania. Wysokość alimentów ustalana jest na takim poziomie, aby zaspokoić tak zwane usprawiedliwione potrzeby uprawnionego.

Zdarza się jednak, że płatnik uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, a tym samym pozbawia dziecko czy byłego małżonka należnych mu pieniędzy. W takiej sytuacji sprawa może być skierowana do komornika sądowego, który zajmie się dochodzeniem roszczeń. Również w odzyskaniu należności mogą pomóc inne instytucje jak Urząd Skarbowy, ZUS czy Policja.

Skierowanie sprawy do sądu

Gdy dłużnik nie płaci zasądzonych alimentów, pierwszym krokiem w celu dochodzenia roszczeń alimentacyjnych jest skierowanie sprawy do sądu. W tym przypadku pomocne może być udanie się do prawnika, który przygotuje odpowie na wszystkie pytania i przyszykuje odpowiednią dokumentację, a także przekaże ją do sądu.

Celem jest uzyskanie orzeczenia uprawniającego do wszczęcia egzekucji, czyli tak zwanego tytułu wykonawczego. Tytuł wykonawczy musi posiadać także klauzulę wykonalności. W przypadku alimentów jest ona najczęściej nadawana z urzędu – wtedy może stać się podstawą do rozpoczęcia egzekucji.

Zatem wtedy, gdy uda się uzyskać orzeczenie sądowe z klauzulą wykonalności, wtedy możliwe jest dochodzenie roszczeń od dłużnika alimentacyjnego.

Przekazanie wniosku o rozpoczęcie egzekucji do komornika

By komornik mógł rozpocząć egzekucję alimentów, należy złożyć w jego biurze stosowny wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów.

We wniosku umieszcza się adresy stron oraz numer rachunku, na który ma być przelana odzyskana suma. Także wpisuje się w nim wysokość zaległości, a gdy dłużnik wpłacał jakieś środki na poczet alimentów, wtedy również należy je wskazać. Gdy składający wniosek ma informacje o miejscu pracy dłużnika, posiadanym przez niego majątku, takie informacje także może umieścić w dokumencie. Do wniosku dołącza się też odpis uzyskanego orzeczenia sądowego.

Wniosek wnoszony jest do tego biura komorniczego, które jest właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej do płatności alimentów albo wierzyciela – osoby uprawnionej do otrzymywania świadczeń. Wniosek składa się bezpłatnie – wydatki związane z postępowaniem, między innymi korespondencję, pokrywa wtedy sąd.

Przebieg egzekucji alimentów przez komornika

Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych przez komornika jest złożonym, często czasochłonnym procesem, jednak warto zaznaczyć, że komornik posiada uprawnienia do zajmowania majątku dłużnika, dlatego jego działania wyróżniają się wysoką skutecznością.

Egzekucja rozpoczyna się od wykonania dochodzenia w celu ustalenia majątku dłużnika, czyli działań służących poszukiwaniu jego majątku. Komornik wysyła wtedy odpowiednie zapytania do różnych instytucji, na przykład Urzędu Skarbowego, ZUS, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Gdy komornikowi uda się już ustalić majątek dłużnika, może rozpocząć dochodzenie roszczeń, na przykład:

  • z wynagrodzenia za pracę dłużnika
  • ze świadczenia emerytalnego i rentowego dłużnika
  • oszczędności na koncie bankowym dłużnika
  • ruchomości i nieruchomości posiadanych przez dłużnika

Co wtedy, gdy dochodzenie roszczeń przez komornika nie jest skuteczne?

Może zdarzyć się, że dochodzenie roszczeń alimentacyjnych przez komornika jest nieskuteczne, na przykład dłużnik nie podejmuje pracy, ukrywa swój majątek, nie ma żadnych ruchomości czy nieruchomości, które mogłyby zostać zajęte.

W takiej sytuacji komornik przekazuje zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów. Dokument ten może być przeznaczony do rozpoczęcia procedury uzyskania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

przez | 2020-10-14T15:48:04+00:00 30 września 2020|Alimenty, Roszczenia|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.