Gwarancja i rękojmia – czym różnią się między sobą?

//Gwarancja i rękojmia – czym różnią się między sobą?

Gwarancja i rękojmia – czym różnią się między sobą?

Terminy takie jak gwarancja i rękojmia często stosowane są zamiennie. Warto jednak pamiętać o tym, że w rzeczywistości są to dwie całkowicie odmienne procedury, które mają inne podstawy prawne oraz konsekwencje. Czym zatem różnią się gwarancja i rękojmia?

Różnice wynikające z uprawnieniami konsumenta związanymi z gwarancji oraz z rękojmi za wady są bardzo ważne. Gdy zatem chcemy skorzystać z przysługującego nam prawa, powinniśmy dokładnie wiedzieć, co wybrać, aby sprawa była załatwiona szybko i skutecznie.

Zarówno gwarancja, jak i rękojmia za wady są procedurami uregulowanymi w Kodeksie cywilnym i to właśnie tam warto szukać dokładnych informacji na ich temat. Poniżej prezentujemy skrótowe prawa oraz obowiązki konsumenta związane zarówno z gwarancją, jak i z reklamacją towaru z tytułu rękojmi.

Gwarancja

Gwarancja jest fakultatywnym, czyli dobrowolnym zobowiązaniem gwaranta, najczęściej producenta, w odniesieniu do kupującego – konsumenta. Wobec tego gwarancji nie uzyskamy na każdy zakupiony produkt, chociaż obecnie jest ona często spotykana, głównie w odniesieniu do droższego mienia, na przykład sprzętu RTV, AGD, samochodów.

Najczęściej gwarant w ramach gwarancji zobowiązuje się do:

  • dokonania naprawy
  • zwrotu ceny
  • wymiany produktu
  • zapewnienia określonego rodzaju usługi zgodnie z dokumentami gwarancyjnymi

Warunki gwarancji ustalane są przez gwaranta, czyli ma on możliwość wskazania, co dokładnie wchodzi w skład ochrony gwarancyjnej, a także na jakich zasadach konsument może z nich skorzystać. Zatem producent udzielający gwarancji może zastosować różne wyłączenia, w zakresie których gwarancja nie będzie obowiązywała, na przykład może wyłączyć ochronę wtedy, gdy klient nie wykonywał przeglądów gwarancyjnych.

Okres ochrony gwarancyjnej także jest indywidualny i gwarant może określić go samodzielnie. Najczęściej spotykamy się z gwarancją na okres 2 lat, ale również może ona liczyć 1 rok czy 5 lat. Niektórzy producenci stosują też tak zwaną gwarancję dożywotną, czyli bez wyznaczenia okresu obowiązywania ochrony. Gwarant może też dobrowolnie wyznaczyć termin rozpatrzenia zgłoszenia – może zatem trwać on od jednego dnia do nawet kilku tygodni.

Gwarant ma też możliwość określenia procedur związanych z dostarczeniem lub udostępnieniem towaru. Przykładowo, gwarancja może przewidywać dostarczenie go na koszt własny przez konsumenta, ale niektóre gwarancje przewidują pokrycie przez gwaranta kosztów dostawy lub dojazd serwisanta do konsumenta.

Warto przy tym wskazać, że jeśli produkt na gwarancji zostanie wymieniony na nowy, wówczas termin gwarancji biegnie od nowa!

Rękojmia za wady

Konsument może skorzystać również z reklamacji, czyli może on skorzystać z przysługujących mu praw do rękojmi za wady. W polskim prawie rękojmia jest uregulowana w art. 556–576 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z przepisami rękojmia za wady polega na niezgodności rzeczy z umową. Z rękojmią za wady zwracamy się wtedy do sprzedającego, a nie do producenta.

W ramach rekompensaty klient może wybrać takie rozwiązania jak:

  • wymiana towaru na wolny od wad
  • naprawa wadliwego
  • zwrot ceny
  • obniżenie ceny

Okres obowiązywania rękojmi za wady w przypadku konsumentów wynosi 2 lata. W przypadku nieruchomości to okres 5 lat.

Zgodnie z przepisami sprzedający ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji zgłoszonej przez konsumenta. Jeśli w tym czasie nie dojdzie do zajęcia stanowiska przez sprzedającego, reklamacja uznawana jest za zasadną.

Gwarancja a rękojmia za wady – z czego lepiej skorzystać!

Uprawnienia z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady są od siebie niezależne, wobec tego konsument może wybrać taką drogę dochodzenia swoich praw, która jest dla niego najkorzystniejsza. Także wtedy, gdy gwarancja albo rękojmia nie będą uznane, konsument ma możliwość skorzystania z drugiej procedury.

Najczęściej dla konsumenta bardziej korzystnym rozwiązaniem jest skorzystanie z rękojmi za wady, gdyż wtedy jest on chroniony przepisami prawa cywilnego. Gdy jednak producent znany jest z dogodnego dla klientów rozpatrywania procedur gwarancyjnych, wtedy także może być to korzystny wybór.

przez | 2018-08-02T17:12:03+00:00 31 lipca 2018|Sprawy konsumenckie|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.