Jak napisać prawnie ważny testament?

//Jak napisać prawnie ważny testament?

Jak napisać prawnie ważny testament?

Testament pozwala spadkodawcy na rozporządzenie swoim majątkiem po śmierci. Aby dokument ten rzeczywiście posiadał moc sprawczą, musi spełnić odpowiednie wymagania. O czym powinniśmy pamiętać? Testament stanowi najlepszą z punktu widzenia spadkodawcy metodę na uporządkowanie jego spraw majątkowych.

W przeciwnym przypadku spadek będzie dzielony zgodnie z zapisami Ustawy, czyli będzie miało miejsce tak zwane dziedziczenie ustawowe, które nie zawsze może być sprawiedliwe z punktu widzenia spadkodawcy i jego spadkobierców.

Sporządzenie testamentu nie jest wcale bardzo trudne. Warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach jego przygotowania – w przeciwnym przypadku testament może być podważony, a ostatnia wola spadkodawcy może nie zostać spełniona.

Najlepiej sporządzić testament notarialny

Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem dla spadkodawcy jest sporządzenie testamentu notarialnego, czyli testamentu w formie aktu notarialnego.

Taki dokument przygotowywany jest na życzenie spadkodawcy przez notariusza, zatem konieczne jest wtedy udanie się do kancelarii notarialnej. Notariusz spisuje wtedy wolę osoby dyktującej testament, a potem głośno go odczytuje. Gdy sporządzający zgadza się z jego treścią, wtedy musi służyć swój podpis pod dokumentem. Dokument podpisywany jest również przez notariusza. Na testamencie notarialnym musi również znaleźć się data jego przygotowania.

Warto także wskazać, że notariusz może bezpiecznie przechować testament aż do momentu, w którym konieczne będzie jego otwarcie. Może również wprowadzić go do tak zwanego Notarialnego Rejestru Testamentów – to bezpłatna usługa, która pozwala na określenie, czy konkretna osoba posiada spisany testament notarialny. Sprawdza się głównie wtedy, gdy spadkobiercy nie wiedzą, czy spadkodawca przygotował taki właśnie dokument.

Zatem sporządzenie testamentu notarialnego jest najlepszym wyborem – wtedy spadkodawca ma pewność, że jest on przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także może być on bezpiecznie przechowany.

Za testament sporządzony u notariusza trzeba zapłacić stawkę zgodnie z tak zwaną taksą notarialną. Przygotowanie zwykłego testamentu, który nie zawiera polecenia pozbawienia czy polecenia prawa do zachowku, a także zapisów windykacyjnych to koszt 50 złotych. W przypadku testamentów z takimi poleceniami kwota wynosi już do 200 złotych. Do cen należy doliczyć także podatek VAT wynoszący 23%.

Testament własnoręczny także może być ważny

Testament może być przygotowany również odręcznie – w tym przypadku samodzielnie należy zadbać o to, aby spełnił on odpowiednie wymagania.

Testament własnoręczny, który nazywany jest również testamentem holograficznym, może być spisany w domowym zaciszu. Należy przygotować go odręcznie na kartce papieru, dlatego nie można używać w tym celu komputera albo maszyny do pisania.

Na testamencie własnoręcznym musi znaleźć się również data jego sporządzenia, a także odręczny, czytelny podpis spadkodawcy. Taki testament może być przechowywany w domu albo można przekazać go notariuszowi. Można go też wprowadzić do Notarialnego Rejestru Testamentów.

Do przygotowania testamentu własnoręcznego nie są potrzebni świadkowie.

Testament jest nieważny wtedy, gdy:

  • zawarto w nim rozporządzenie więcej niż jednego spadkodawcy
  • został przygotowany nie przez spadkodawcę, ale przez jego pełnomocnika
  • przygotowała go osoba niepełnoletnia, ubezwłasnowolniona, niepoczytalna, na przykład z chorobą psychiczną
  • został on sporządzony pod wpływem groźby albo przymusu lub wtedy, gdy spadkodawca został wprowadzony w błąd

Wtedy, gdy pojawiają się przesłanki do unieważnienia testamentu, sprawę należy skierować do sądu. Na nieważność można powołać się w terminie 3 lat od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a także do 10 lat od momentu śmierci spadkodawcy – otwarcia spadku.

W razie jakichkolwiek problemów związanych z przygotowaniem ważnego testamentu albo jego podważeniem warto skontaktować się z dobrym prawnikiem specjalizującym się w tym zakresie.

przez | 2018-11-08T23:19:13+00:00 29 września 2018|Spadek|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.