Jak obniżyć alimenty? – kilka skutecznych porad

//Jak obniżyć alimenty? – kilka skutecznych porad

Jak obniżyć alimenty? – kilka skutecznych porad

Wysokość zasądzonych alimentów może ulec zmianie. Może ona wzrosnąć, ale także zmaleć. Kiedy możliwe jest obniżenie alimentów?

Obniżenie alimentów – co to jest?

Alimenty to świadczenie płacone przez osobę zobowiązaną na drugą osobę, która jest uprawniona do ich otrzymywania. Najczęściej płatność alimentów dotyczy rodzica i dziecka, gdy doszło do rozwodu.

Sąd zasądza wysokość alimentów na określonym poziomie, uwzględniając przy tym potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe zobowiązanego. Następnie, po wyroku sądowym, zobowiązany powinien systematycznie wpłacać wskazaną sumę na rzecz osoby uprawnionej.

Obniżenie alimentów jest sytuacją, gdy dochodzi do zmniejszenia ich wysokości przez sąd. Wobec tego, aby obniżyć alimenty, konieczne jest wniesienie do sądu odpowiedniego pozwu.

Uwaga! Zobowiązany nie może samowolnie obniżyć wysokości płaconych alimentów bez wcześniejszej decyzji sądu, ponieważ może on wtedy narazić się na konsekwencje braku ich spłaty.

Kiedy można ubiegać się o obniżenie alimentów?

Aby sąd obniżył wysokość alimentów, muszą być spełnione odpowiednie warunki. Zastosowanie mają dwa zapisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 • Art. 135 § 1, który mówi, że „Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.
 • Art. 138, który mówi, że „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

Zmiana stosunków, do której odnosi się art. 138, dotyczy istotnych okoliczności, jakie mają wpływ na obowiązek alimentacyjny, przy czym zmiana stosunków powinna mieć charakter trwały.

Jakie mogą być przyczyny obniżenia wysokości alimentów?

O obniżenie alimentów można ubiegać się wtedy, gdy:

 • sytuacja osoby uprawnionej do ich otrzymywania ulegała poprawie
 • zmniejszyły się usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej
 • sytuacja osoby zobowiązanej do płatności alimentów uległa pogorszeniu

Przepisy nie wymieniają dokładnych sytuacji, w jakich można ubiegać się o obniżenie wysokości alimentów, dlatego też ich katalog pozostaje otwarty.

Przykładowe przyczyny związane z obniżeniem wysokości alimentów:

 • wypadek albo choroba zobowiązanego wymagające długotrwałego leczenia i rehabilitacji
 • utrata pracy, przy czym przyczyna zwolnienia nie może leżeć po stronie zobowiązanego
 • wejście w nowy związek małżeński i urodzenie się dziecka osobie zobowiązanej
 • podjęcie pracy przez osobę uprawnioną do otrzymywania alimentów
 • otrzymanie majątku, na przykład spadku, darowizny przez osobę uprawnioną
 • wstąpienie osoby uprawnionej w związek małżeński

Warto zatem skonsultować się z prawnikiem, który będzie mógł dokładnie zapoznać się z konkretną sytuacją, by mógł on ocenić, czy możliwe jest wtedy ubieganie się o obniżenie alimentów.

Jak złożyć pozew o obniżenie alimentów?

Żeby doszło do obniżenia wysokości alimentów, konieczne jest skierowanie sprawy do sądu. 

Pierwszym krokiem jest pozew o obniżenie alimentów wniesiony przez osobę, która jest zobowiązania do ich płacenia. Pozew ten może być też złożony przez jej pełnomocnika – prawnika.

Pozew powinien zawierać informacje dotyczące:

 • wysokości dotychczas płaconych alimentów
 • podstawy do płacenia alimentów – ugody z uprawnionym czy orzeczenia sądu
 • przyczyn obniżenia wysokości alimentów
 • wartości przedmiotu sporu, czyli nowej wysokości alimentów

Aby uwiarygodnić pozew, można również powołać w nim świadków na potwierdzenie żądania, a także zgromadzić odpowiednie dowody dokumentujące okoliczności.

Po wniesieniu pozwu sąd zapoznaje się z jego zawartością, a następnie, gdy spełnia on wymogi formalne, wyznacza datę rozprawy.

Obniżenie wysokości alimentów – co warto wiedzieć?

Warto pamiętać o tym, że sprawy o obniżenie wysokości alimentów zwykle nie są krótkie i mogą ciągnąć się miesiącami. Jednocześnie przez cały czas zobowiązany do płatności alimentów musi wnosić je w ustalonej wcześniej wysokości. Gdy jego żądania zostaną uwzględnione, dopiero wtedy będzie mógł on otrzymać zwrot wpłaconych środków.

Należy także podkreślić, że możliwe jest ubieganie się o obniżenie wysokości alimentów z datą wsteczną.

przez | 2021-06-05T20:22:38+00:00 31 maja 2021|Alimenty|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.