Jak odrzucić spadek? – krótki poradnik

//Jak odrzucić spadek? – krótki poradnik

Jak odrzucić spadek? – krótki poradnik

Spadek może zawierać aktywa – pieniądze, samochód, nieruchomość. Może jednak oznaczać spore kłopoty, gdy jest on obarczony długami. W takiej sytuacji często warto odrzucić spadek. Jak wygląda taka procedura?

Czym jest odrzucenie spadku?

Pod pojęciem odrzucenia spadku znajduje się czynność prawna, która służy oświadczeniu spadkobiercy, który odrzuca wtedy swoje prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku.

Proces odrzucenia spadku jest regulowany przepisami zawartymi w Kodeksie cywilnym. W kodeksie tym można znaleźć dokładne informacje dotyczące całej procedury oraz konsekwencji odrzucenia spadku. 

Odrzucenie spadku, a zrzeczenie się dziedziczenia

Procedury polegające na odrzuceniu spadku oraz zrzeczeniu się dziedziczenia nie są ze sobą tożsame – są to całkowicie inne czynności prawne.

Warto pamiętać, że odrzucenie spadku możliwe jest jedynie wtedy, gdy doszło do śmierci spadkodawcy. Z kolei zrzeczenie się dziedziczenia jest możliwe jeszcze przed jego śmiercią.

Spadek – kto może go odrzucić?

Prawo do odrzucenia spadku posiada każdy podmiot prawny, który został do niego powołany, czyli może otrzymać spadek z masy spadkowej spadkodawcy.

Spadek mogą odrzucić:

 • osoby fizyczne
 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej

Do spadku można zostać powołanym zarówno przez testament pozostawiony przez zmarłego spadkodawcę, jak i na skutek ustawy, czyli w przypadku tak zwanego dziedziczenia ustawowego.

W kręgu spadkobierców mogą znaleźć się różne osoby – rodzina zmarłego, ale też osoby niespokrewnione, które zostały wskazane w testamencie. Spadek mogą otrzymać również Skarb Państwa oraz gmina – nie mogą one dokonać odrzucenia spadku, który został przekazany im w ramach ustawy.

Jak można odrzucić spadek?

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego odrzucenie spadku może odbyć się na dwa sposoby:

 • przed sądem
 • w kancelarii notarialnej

Odrzucenie może być prowadzone w formie pisemnej albo ustnej i powinno być poświadczone urzędowo. Oświadczenie odrzucenia spadku może być też złożone przez pełnomocnika – dokument pełnomocnictwa powinien być podpisem urzędowo poświadczonym, na przykład przez notariusza.

Spadkobiercy składają oświadczenia o odrzuceniu spadku w swoim imieniu. W przypadku osób, które nie mają zdolności do czynności prawnych, na przykład dzieci, oświadczenie to składane jest przez przedstawiciela ustawowego, natomiast o odrzuceniu spadku decyduje sąd.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Aby odrzucić spadek, konieczne jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Powinno ono zawierać odpowiednie informacje, a także załączniki.

W oświadczeniu o odrzuceniu spadku powinny znaleźć się:

 • imię i nazwisko spadkodawcy
 • informacje o śmierci spadkodawcy – data i miejsce
 • miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy
 • informacje o kręgu spadkobierców
 • tytuł, który powołuje do spadku
 • treść oświadczenia o odrzuceniu spadku

Do oświadczenia o odrzuceniu spadku należy także dołączyć dodatkowe dokumenty, do których zaliczają się: odpis aktu zgonu spadkodawcy albo orzeczenie sądowe o uznaniu spadkodawcy za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu.

W jakim terminie należy odrzucić spadek?

Aby odrzucić spadek, konieczne jest wykonanie procedury w odpowiednim terminie. Przepisy wskazują, że oświadczenie o odrzuceniu spadku powinno być złożone w czasie do 6 miesięcy, licząc od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tym, że został powołany do spadku.

W przypadku, gdy w tym terminie nie zostanie złożone oświadczenie o odrzuceniu spadku, wtedy spadek przyjmowany jest z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobiercy nie przejmują długów spadkowych, ponieważ aktywa spadku służą do ich spłaty. W najlepszym przypadku spadkobierca może otrzymać spadek, natomiast w najgorszym nie dostanie z niego niczego. Procedura przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza wymaga wykonania spisu i wykazu inwentarza.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat spraw spadkowych? Nie wiesz, czy warto przyjąć czy odrzucić spadek po zmarłym? Zachęcam do skorzystania z moich usług – radca prawny z Warszawy Joanna Zielińska.

przez | 2021-03-05T22:44:43+00:00 28 lutego 2021|Spadek|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.