Jak uzyskać rozwód jeszcze szybciej? 3 TOP porady

//Jak uzyskać rozwód jeszcze szybciej? 3 TOP porady

Jak uzyskać rozwód jeszcze szybciej? 3 TOP porady

Sprawy rozwodowe mogą ciągnąć się miesiącami, a nawet latami. Czy istnieje jakiś sposób, aby uzyskać rozwód jeszcze szybciej?

Rozwód jest prowadzony wtedy, gdy małżonkowie nie mogą już porozumieć się między sobą i postanawiają się rozstać. Może być to decyzja obustronna lub tylko jednej strony.

Zgodnie z polskimi przepisami rozwód orzekany jest przy zajściu określonych przesłanek, czyli wtedy, gdy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu małżeństwa. Nie mogą pojawić się również przeciwwskazania, na przykład cierpienie dobra małoletnich dzieci, sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, ubieganie się o rozwód przez małżonka wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, chyba że drugi małżonek wyraził zgodę.

Czy szybki rozwód jest możliwy?

Aby otrzymać rozwód, konieczne jest przygotowanie wniosku – pozwu rozwodowego, który wnoszony jest do sądu. Następnie, gdy wniosek spełnia wymogi, wyznacza się termin rozprawy rozwodowej.

Czy można uzyskać szybki rozwód? Tak, jest to możliwe, jednak nie można jednoznacznie wskazać na termin, w którym zostanie on orzeczony. Rozwód można otrzymać również podczas pierwszej rozprawy. W niektórych przypadkach cała sprawa zamyka się w około 3 miesiącach.

Aby jednak rozwód został orzeczony jak najszybciej, konieczne jest spełnienie odpowiednich wymagań. O czym należy pamiętać, by przyspieszyć orzeczenie rozwodu przez sąd?

3 sposoby, aby przyspieszyć uzyskanie rozwodu:

1. Przygotuj poprawny pozew o rozwód

Pierwszym krokiem, aby rozwód mógł być orzeczony jak najszybciej, jest przygotowanie poprawnego pozwu rozwodowego, który nie będzie zawierał błędów. W przypadku, gdy pozew będzie błędny, niekompletny, zostanie on wycofany i przekazany do poprawy, co wydłuża całą sprawę.

W napisaniu prawidłowego pozwu rozwodowego może pomóc prawnik, który zadba o to, aby w dokumencie znalazły się wszystkie kluczowe informacje.

Warto też pamiętać o tym, że do pozwu rozwodowego należy dołączyć odpowiednie załączniki:

  • skrócony odpis aktu małżeństwa
  • skrócony odpis aktu urodzenia wspólnych małoletnich dzieci
  • dowód wniesienia opłaty albo wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
  • odpis pozwu dla drugiej strony

2. Spróbuj porozumieć się z małżonkiem

Rozwód może przebiegać szybciej i sprawniej wtedy, gdy małżonkowie porozumieją się ze sobą przed rozpoczęciem procedury. To propozycja przeznaczona dla tych małżonków, którzy nie znajdują się w sporze i mogą spokojnie porozmawiać o swoich oczekiwaniach.

Jeżeli strony są zgodne co do kwestii jak orzekanie o winie, podział majątku, opieka nad dziećmi, wysokość alimentów, wówczas możliwe jest szybsze zakończenie rozwodu, a jego orzeczenie będzie satysfakcjonujące dla każdej ze stron. Swoje porozumienie można również zapisać na kartce, na której podpiszą się obie strony.

Wszelkie spory związane ze sprawą rozwodową dodatkowo ją wydłużają, dlatego wtedy, gdy celem jest uzyskanie szybkiego rozwodu, lepiej porozumieć się ze współmałżonkiem.

3. Weź rozwód bez orzekania o winie

Zgodnie z polskimi przepisami, rozwód może być prowadzony z orzekaniem o winie lub też bez orzekania o winie.

Pierwszy wariant stosowany jest wtedy, gdy jedna ze stron ponosi winę za rozpad małżeństwa, na przykład przez zdradę, przemoc. Konieczne jest wtedy dowiedzenie okoliczności wskazanych w pozwie, wzywanie świadków, analiza dowodów, aby określić, czy rzeczywiście małżonek ponosi winę za rozpad małżeństwa. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie sąd nie prowadzi postępowania dowodowego.

Rozwody bez orzekania o winie są szybsze, dlatego wtedy, gdy celem jest uzyskanie orzeczenia jak najprędzej, warto zdecydować się właśnie na taki rozwód. Oczywiście, należy przeanalizować, czy jest on najlepszą opcją wtedy, gdy wina drugiego małżonka jest ewidentna. Warto wtedy udać się do prawnika, który będzie mógł przeanalizować sytuację i wskazać, jaka droga postępowania jest najlepsza.

Masz dodatkowe pytania związane z procedurą rozwodową? Szukasz dobrego prawnika specjalizującego się w rozwodach? Zapraszam do skorzystania z moich usług w tym zakresie – prawnik i radca prawny z Warszawy Joanna Zielińska.

przez | 2021-02-05T13:29:51+00:00 31 stycznia 2021|Rozwód|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.