Jak zgodnie z przepisami złożyć reklamację?

//Jak zgodnie z przepisami złożyć reklamację?

Jak zgodnie z przepisami złożyć reklamację?

Procedury reklamacyjne często wzbudzają dużo pytań. Aby móc skorzystać z tego prawa, musimy spełnić określone wymagania i dochować określonych terminów. W poniższym artykule opiszę Państwu, jak zgodnie z przepisami skutecznie i poprawnie złożyć reklamację?

Prawo do reklamacji przysługuje konsumentom sklepów stacjonarnych, a także internetowych. Możemy korzystać z niego nie tylko wtedy, gdy zakupu dokonujemy od sklepu, czyli od firmy, ale też od innego konsumenta.

Reklamację możemy wykonać wtedy, gdy pojawia się wada towaru – w tym celu możemy skorzystać z dwóch opcji:

 • gwarancja – jest to dobrowolne świadczenie producenta
 • rękojmia – to prawo regulowane przez przepisy, udzielana jest przez sprzedającego (sklep albo osobę prywatną)

Zatem nie powinniśmy mylić ze sobą procedury gwarancyjnej oraz rękojmi. Zasady gwarancji są zależne od producenta, czyli to on określa, jaka jest procedura gwarancyjna. Z kolei zasady rękojmi regulują przepisy prawa.

Rękojmia czy gwarancja?

W wielu przypadkach rękojmia daje konsumentowi lepszą ochronę niż gwarancja, niemniej nie jest to regułą. Zdarza się, że rozpatrzenie gwarancji jest szybsze i korzystniejsze dla konsumenta niż rękojmia.

Warto zatem przed skorzystaniem z gwarancji zapoznać się z informacjami w dokumencie gwarancyjnym, w którym powinniśmy znaleźć wskazania dotyczące tego, jak powiadomić producenta o wadzie, jak dostarczyć przedmiot, jak długo będzie trwało rozpatrywanie gwarancji. Jeśli nie wiemy, czy skorzystać z gwarancji danego produktu, możemy też poszukać opinii w internecie.

Reklamacja według przepisów o rękojmi

Skupmy się zatem na reklamacji prowadzonej zgodnie z przepisami o rękojmi, ponieważ to właśnie w tym przypadku konsument ma ochronę przepisów, które wyraźnie określają warunki i terminy tego rodzaju reklamacji.

Z rękojmi możemy skorzystać w sytuacji, gdy towar ma określone wady – prawo takie przysługuje nam w terminie 2 lat od momentu jego wydania (termin ten niekoniecznie musi pokrywać się z terminem zakupu).

Wada towaru istnieje wtedy, gdy:

 • produkt nie działa wtedy, jak powinien, na przykład pojawiła się wada urządzenia
 • produkt nie nadaje się do tego, do czego został stworzony, na przykład płytki mrozoodporne nie są odporne na mróz
 • produkt nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca lub reklama, na przykład nie bateria w urządzeniu nie jest tak wydajna, jak zapewnienia
 • produkt jest niekompletny, czyli nie zawiera wszystkich potrzebnych akcesoriów, elementów

Warto przy tym zaznaczyć, że do reklamacji z tytułu rękojmi mamy prawo tylko wtedy, gdy chodzi o wady towaru, o których konsument nie wiedział w chwili zawarcia umowy.

Składanie reklamacji – procedura

Informacje o tym, jak złożyć reklamację, często możemy znaleźć na stronie internetowej sprzedającego. Niekiedy możemy także rozpocząć procedurę reklamacyjną przez internet, ale w większości przypadków, gdy sprzedający nie daje na takich możliwości, powinniśmy złożyć reklamację na piśmie.

Pamiętajmy o tym, że mamy na to 2 lata i wraz z pismem musimy dostarczyć też wadliwy towar. Nie mamy przy tym obowiązku dostarczania go z opakowaniem!

W piśmie reklamacyjnym powinny znaleźć się informacje takie jak:

 • data przygotowania dokumentu
 • strony umowy – sprzedający i kupujący
 • data nabycia towaru
 • rodzaj towaru i jego cena
 • przyczyna reklamacji
 • czas, w którym pojawiała się wada
 • żądanie – naprawa wady, wymiana towaru, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy

Warto przy tym zaznaczyć, że chociaż wybór żądania należy do konsumenta, to jednak sprzedawca może nie uznać jego roszczenia. Na przykład wtedy, gdy wada jest niewielka i można ją łatwo naprawić, sprzedawca może nie zgodzić się na wymianę towaru na nowy albo zwrot pieniędzy.

Po otrzymaniu pisma wraz z przedmiotem sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądań konsumenta. Gdy w tym czasie nie przekaże mu odpowiedzi, wówczas reklamacja jest uznawana.

Gdy reklamacja nie została uznana i jest niekorzystna dla klienta, wówczas ma on prawo do zwrócenia się o pomoc do odpowiednich organów – powiatowego albo miejskiego rzecznika konsumenta, inspektoratu Inspekcji Handlowej, stowarzyszeń zajmujących się ochroną konsumentów. Jeśli jednak interwencje tego rodzaju nie przyniosły oczekiwanych skutków, konsument ma też możliwość skierowania sprawy do sądu powszechnego.

przez | 2018-05-01T00:50:51+00:00 30 kwietnia 2018|Sprawy konsumenckie|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.