Kiedy i jak można odrzucić spadek? – krótki poradnik

//Kiedy i jak można odrzucić spadek? – krótki poradnik

Kiedy i jak można odrzucić spadek? – krótki poradnik

Spadek po bliskiej osobie nie musi nieść ze sobą sporych sum pieniędzy czy wartościowych nieruchomości. Zdarza się również, że przyjęcie spadku nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ może oznaczać długi spadkowe. Kiedy powinno się odrzucić spadek i jak można to zrobić?

Po otwarciu spadku, który następuje po śmierci spadkodawcy, spadkobierca ma zasadniczo trzy rozwiązania – może przyjąć spadek wprost, wraz z długami spadkowymi, może również przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi, czyli z dobrodziejstwem inwentarza – w takiej sytuacji długi należy spłacić, ale wysokość odpowiedzialności nie może przewyższać wysokości aktywów spadku. Trzecim rozwiązaniem jest odrzucenie spadku, a wtedy spadkobierca jest wyłączany z dziedziczenia.

Obecnie „automatycznie” następuje dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza, dlatego też po otwarciu spadku nie ma wówczas konieczności podejmowania akcji, gdy chce się skorzystać z takiej opcji. Gdy jednak chce się skorzystać z jednej z dwóch pozostałych opcji, konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia.

Jak odrzuca się spadek?

Spadek może być odrzucony zarówno przez osobę fizyczną, jak i również przez osobę prawną. Dotyczy to zarówno spadkobierców testamentowych, jak i ustawowych. Gmina lub Skarb Państwa nie mogą odrzucić spadku, jeżeli przypadł on im z mocy ustawy.

Jak już wspomnieliśmy, w celu odrzucenia spadku konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia – składa się je przed sądem rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania tej osoby, która spadek odrzuca, albo przed notariuszem. Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć w formie pisemnej z podpisem poświadczonym urzędowo lub w formie ustnej. Może być ono również złożone przez pełnomocnika – pełnomocnictwo musi być wówczas pisemne z urzędowo poświadczonym podpisem.

Warto pamiętać o tym, że konieczne jest zachowanie terminu 6 miesięcy od momentu, w którym spadkobierca dowiedział się o spadku – termin ten nie musi wobec tego pokrywać się z dniem śmierci spadkodawcy, czyli tak zwanym otwarciem spadku.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku jest nieodwołalne, dlatego też należy decyzję dobrze przemyśleć, ponieważ ze złożonego już oświadczenia u notariusza lub w sądzie rejonowym nie można się wycofać. Możliwe jest to wyłącznie w sytuacji, gdy oświadczenie zostało złożone pod wpływem błędu albo groźby, na przykład, gdy spadkobierca nie wiedział o tym, że spadkodawca zostawił długi.

Kiedy odrzucić spadek?

Odrzucenia spadku może dokonać każdy, zarówno spadkobierca testamentowy, czyli wskazany w testamencie, jak i ustawowy. Odrzucenie najczęściej jest efektem sytuacji, w której spadkodawca pozostawił po sobie głównie długi, dlatego też przyjęcie spadku nie byłoby opłacalne, ale również pojawiają się inne sytuacje, gdy opłaca się spadek odrzucić.

Spadek odrzucić można także wtedy, gdy ma on niewielką wartość, dlatego zdecydowanie się na jego przejęcie powodowałoby dodatkowe niedogodności. Można też spadek odrzucić wówczas, gdy chce się, aby udział spadkowy został przekazany innym spadkobiercom ustawowym, na przykład spadkobiercom ustawowym. Wówczas nie ma konieczności przeprowadzania działu spadku.

Warto też wspomnieć o sytuacji, w której spadkobierca powołany do spadku jednocześnie z mocy testamentu, jak i ustawy, może odrzucić spadek testamentowy, natomiast przyjąć go jako spadek ustawowy. Takie postępowanie wybierane jest między innymi w sytuacji, gdy testament może narzucać na spadkobiercę testamentowego wykonanie określonych zapisów testamentu.

W razie wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem

W sytuacji, gdy nie wiadomo, na co zdecydować się po otwarciu spadku – czy przyjąć go wprost, z dobrodziejstwem inwentarza czy też całkowicie odrzucić – warto skonsultować się z prawnikiem, który będzie mógł wówczas zarekomendować, co będzie najlepszym posunięciem, biorąc pod uwagę korzyści i zagrożenia. Zatem w sytuacji, gdy przyjęcie spadku nie jest opłacalne z jakiegoś powodu, w takiej sytuacji można zdecydować się na jego odrzucenie. Prawnik będzie mógł wówczas pomóc w podjęciu najlepszej decyzji.

przez | 2017-06-29T11:17:19+00:00 25 lutego 2017|Spadek|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.