Kiedy warto skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczej?

//Kiedy warto skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczej?

Kiedy warto skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczej?

Wiele osób nie raz zastanawiało się, czy warto skorzystać z pośrednictwa kancelarii odszkodowawczej, gdy staramy się o odszkodowanie np. z tytułu szkód poniesionych w wyniku wypadku drogowego. Najprostsza odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi: tak, ale tylko wówczas, gdy uważamy, że przysługuje nam wyższe odszkodowanie, niż to zaproponowane przez firmę ubezpieczeniową.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat rynek odszkodowań przeszedł prawdziwą metamorfozę. Jeszcze kilkanaście lat temu mało kto wiedział, że należy mu się odszkodowanie finansowe z tytułu błędów popełnionych przez lekarza czy też obrażeń powstałych w wyniku wypadku drogowego. A dzisiaj – świadomość prawna w tym zakresie jest w społeczeństwie bardzo duża. To dlatego powstają u nas co rusz nowe kancelarie odszkodowawcze. Najczęściej, kancelarie te specjalizują się w odszkodowaniach z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy oraz błędów popełnionych w sztuce lekarskiej. Statystycznie, najwięcej jest spraw o odszkodowania z tytułu wypadków drogowych. Wynika to z faktu, że tego rodzaju wypadków jest u nas najwięcej i można dzięki nim wywalczyć najwyższe odszkodowania, które czasami sięgają nawet wysokości kilkuset tysięcy złotych. Ktoś mógłby jednak zadać w tym momencie pytanie: po co w takim razie korzystać z usług kancelarii i płacić im za usługę prawniczą? Przecież można zgłosić szkodę ubezpieczycielowi i otrzymać odszkodowanie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jest to prawda, ale jednak niepełna. Szkopuł w tym, że ubezpieczyciele nie chcą wypłacać godziwych odszkodowań, które w rzeczywistości często zwyczajnie należą się poszkodowanym. Odszkodowanie wywalczone w sądzie jest często 3-4 razy wyższe, niż to zaproponowane przez firmę ubezpieczeniową. Poza tym, gdy poszkodowanego reprezentuje zawodowy prawnik, czasami udaje się porozumieć z ubezpieczycielem i podpisać ugodę. Tym sposobem oszczędza się czas i poszkodowany może szybko otrzymać pieniądze, które i tak są dużo większe od kwoty zaproponowanej przez ubezpieczyciela przed wszczęciem postępowania. Często bywa tak, że poszkodowany potrzebuje natychmiast pieniędzy z przysługującego mu odszkodowania, np. na opłacenie leków czy też rehabilitacji, więc ugoda niejednokrotnie jest optymalnym kompromisem pomiędzy czasem oczekiwania na pieniądze, a wysokością otrzymanego świadczenia.

Gdy ugoda nie jest możliwa, wówczas poszkodowanemu pozostaje już tylko droga sądowa. Wynajęcie adwokata i opłacenie kosztów sądowych zwykle sporo kosztuje. Dlatego też lepiej jest skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej, bo jej wynagrodzenie zależy od skuteczności działania. To oznacza, że poszkodowany płaci kancelarii prowizję tylko wówczas, gdy ta wywalczy dla niego odszkodowanie. Wysokość prowizji wynosi zwykle od 20% do 30% wartości uzyskanego odszkodowania. Tak więc, gdy odszkodowanie wyniesie np. 400 tysięcy złotych, to prowizja kancelarii odszkodowawczej może wynieść nawet 120 tysięcy złotych (400 tys. x 30% = 120 tys. zł).

Na co należy zwrócić uwagę, wybierając kancelarię odszkodowawczą?

Podobnie jak i w przypadku innych umów, najpierw trzeba dokładnie przestudiować umowę o współpracy w dochodzeniu odszkodowania. Należy to zrobić przede wszystkim po to, aby nie dziwić się już po podpisaniu umowy, że kancelaria nie wykonuje jakiegoś działania, którego byśmy od niej oczekiwali. Najlepiej jest, aby umowę z kancelarią odszkodowawczą przejrzał znajomy prawnik lub Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów. Poza tym, warto wybrać jedną z kancelarii zrzeszonych w Polskiej Izbie Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Taki wybór sprawi, że otrzymamy swoistą rękojmię rzetelności kancelarii. A jakie haczyki mogą stosować nieuczciwe kancelarie? Czasami żądają np. podpisania umowy już na miejscu wypadku czy też jeszcze w szpitalu, kiedy klient może być w głębokim szoku po wypadku i niewiele rozumieć z zapisów proponowanej mu umowy. W innych przypadkach kancelarie podają wysokość swojego wynagrodzenia, ale nie mówią w sposób jasny, że jest to ich wynagrodzenie netto. A później informują, że poszkodowany musi jeszcze dopłacić 23% podatku VAT. Jeszcze innym pojawiającym się nieuczciwym zachowaniem kancelarii odszkodowawczych jest zawieranie ugody z ubezpieczycielem za plecami i bez wiedzy poszkodowanego. Zdarza się również, że kancelarie utrudniają lub uniemożliwiają odstąpienie od umowy, poprzez uciążliwe warunki odstąpienia, takie jak np. wypłata części wynagrodzenia, zwrot wydatków kancelaryjnych czy zwrot kosztów postępowania.

przez | 2017-08-10T21:31:05+00:00 31 lipca 2017|Porady|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.