Kogo obciąża obowiązek alimentacyjny na dzieci?

//Kogo obciąża obowiązek alimentacyjny na dzieci?

Kogo obciąża obowiązek alimentacyjny na dzieci?

Obowiązek alimentacyjny dotyczy przede wszystkim rodziców. Zdarzyć może się jednak, że alimenty będą wypłacali dziadkowe lub inni członkowie rodziny, także przyrodni. Od kogo dokładnie można ubiegać się o alimenty na dziecko?

Obowiązek alimentacyjny, ponieważ tak określa się w przepisach alimenty, jest obowiązkiem, który dotyczy dostarczania środków do utrzymania. Najczęściej są one wypłacane na dziecko, które nie jest jeszcze w stanie utrzymywać się samodzielnie.

Do płatności alimentów zobowiązani są w pierwszej kolejności rodzice dziecka, ale może zdarzyć się, że będą do tego zobligowani także inni członkowie rodziny. Kogo obciążają alimenty na dzieci i w jakiej kolejności?

Alimenty najczęściej wypłacane przez rodzica dziecka

Alimenty to jeden z gorących tematów, który pojawia się w kontekście rozwodu. Jeśli małżonkowie posiadają dziecko albo dzieci, wówczas sąd najczęściej zasądza alimenty płacone przez jednego z rodziców.

Oczywiście, rodzice mogą ubiegać się o opiekę naprzemienną, ale nadal jest ona rzadkością. W większości przypadków dziecko zostaje przy matce i to ojciec zobowiązany jest do płatności alimentów w zasądzonej wysokości.

Wysokość ta wynika z usprawiedliwionych potrzeb życiowych, co w przypadku dzieci dotyczy także środków niezbędnych do wychowania oraz wykształcenia. Sąd określa wysokość alimentów, biorąc przy tym pod uwagę potrzeby uprawnionego do ich otrzymywania, czyli dziecka, jak również możliwości zobowiązanego, czyli na przykład rodzica.

Warto przy tym zaznaczyć, że obowiązek alimentacyjny nie wygasa z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, ale może trwać nadal, na przykład do ukończenia studiów albo do innego momentu, gdy dziecko będzie mogło zacząć utrzymywać się samodzielnie. O ustaniu obowiązku alimentacyjnego decyduje sąd.

Co wtedy, gdy rodzic nie płaci alimentów?

Gdy rodzic nie jest w stanie płacić alimentów, czyli spełnić swojego obowiązku alimentacyjnego, wówczas można ubiegać się o alimenty od innych członków rodziny.

Przepisy wskazują, że obowiązek alimentacyjny obciążą najpierw zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. W sytuacji, gdy jest kilku zstępnych albo wstępnych, wtedy obciąża najpierw bliższych, potem tych dalszych. Krewnych w tym samym stopniu obowiązek alimentacyjny obciąża w częściach zależnych od ich możliwości zarobkowych i majątkowych.

W pierwszej kolejności, gdy alimentów nie mogą płacić rodzice, można ubiegać się o nie od dziadków.

O alimenty od dziadków dziecka można ubiegać się wtedy, gdy rodzice dziecka:

  • nie żyją, albo
  • nie mogą uczynić zadość swoim obowiązkom względem dziecka, albo
  • uzyskanie od nich na czas środków utrzymania na dziecko jest niemożliwe lub połączone z przesadnymi trudnościami

Ponadto, alimenty od dziadków mogą być zasądzone tylko wtedy, gdy dziecko znajduje się w niedostatku, czyli rodzic nie jest w stanie samodzielnie utrzymać dziecka. W przeciwnym przypadku sąd nie przychyli się do obowiązku alimentacyjnego dziadków.

Jeśli dziadkowie nie są w stanie płacić alimentów, wówczas obowiązek ten przechodzi na rodzeństwo.

Warto też wskazać, że obowiązek alimentacyjny nie wynika tylko z więzów krwi. O alimenty mogą ubiegać się także dzieci adoptowane – wówczas stosuje się takie same zasady jak w przypadku rodzin spokrewnionych. Podobnie jest w przypadku powinowatych – pasierb lub pasierbica mogą domagać się alimentów od ojczyma albo macochy.

Musimy jednak pamiętać o tym, że alimenty od rodziny nie zawsze są możliwe do uzyskania. Przykładowo, gdy dziadkowie mają niewielką emeryturę, która pozwala im na pokrycie podstawowych potrzeb, sąd może nie zasądzić w stosunku do nich obowiązku alimentacyjnego na wnuka albo wnuczkę.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z alimentami, w tym także z kolejnością ubiegania się o nie, warto skonsultować się z ekspertem w tej dziedzinie – prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym i opiekuńczym.

Zapraszam serdecznie do skorzystania z moich usług prawnych w Warszawie w ramach ubiegania się o alimenty na dziecko – Joanna Zielińska.

przez | 2019-06-05T21:24:21+00:00 31 maja 2019|Alimenty|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.