Koszty rozwodu z orzekaniem i bez orzekania o winie

//Koszty rozwodu z orzekaniem i bez orzekania o winie

Koszty rozwodu z orzekaniem i bez orzekania o winie

Pobranie się w Urzędzie Stanu Cywilnego to koszt 84 złotych. Tyle wynosi opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa. Gdy chodzi o rozwód, musimy liczyć się już ze znacznie wyższymi wydatkami. Ile kosztuje rozwód z orzekaniem o winie, a ile ten bez orzekania o winie – za porozumieniem stron?

Zawarcie związku małżeńskiego jest tańsze niż jego rozwiązanie, czyli rozwód. Warto jednak wskazać, że w tym przypadku byli małżonkowie nie zawsze ponoszą koszty solidarnie. Zdarza się, że do wniesienia całej opłaty zobowiązany jest jeden z nich.

Ile zatem kosztuje rozwód? Jak dzielone są odpowiednie opłaty sądowe? W jakich sytuacjach można ich uniknąć?

Koszty sądowe związane z rozwodem

Gdy małżonkowie chcą się rozwieść, wówczas muszą oni przygotować się na dodatkowe koszty z tym związane. Główna opłata to w tym przypadku opłata 600 złotych wnoszona razem z przekazaniem do sądu pozwu rozwodowego, dlatego też do jej zapłaty zobowiązana jest osoba wnioskująca o rozwód. Należy wtedy wpłacić na konto właściwego sądu lub też w jego kasie.

Opłata 600 złotych jest opłatą stała, która jest niezależna od tego, czy małżonek wnioskujący o rozwód chce rozwieść się za porozumieniem stron, czyli bez orzekania o winie, czy też z orzekaniem o winie.

W sytuacji, gdy nastąpi orzeczenie rozwodu na zgodny wniosek stron, czyli bez orzekania o winie, wówczas sąd zwraca wnioskującemu o rozwód (powodowi) połowę wpłaconej kwoty, czyli 300 złotych. Zwrot ten następuje na konto bankowe powoda lub też przez przekaz pocztowy.

Natomiast wtedy, gdy rozwód jest z orzeczeniem o winie, a sąd uznaje pozwanego małżonka za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, wówczas to on ma obowiązek dokonania wpłaty, a kwota 600 złotych zwracana jest powodowi. Obowiązuje tutaj zasada, że strona przegrywająca sprawę ponosi koszty postepowania.

Zwolnienie z kosztów – kiedy jest możliwe?

600 złotych to dla wielu osób planujących rozwód bardzo wysoki wydatek, który nierzadko nie jest możliwy w przypadku napiętego budżetu. Właśnie dlatego osoba ubiegająca się o rozwód może wtedy wnioskować o zwolnienie z tej opłaty całkowicie albo też jej obniżenie.

Aby małżonek wnioskujący o rozwód nie musiał ponosić takich kosztów, powinien on do swojego wniosku rozwodowego dołączyć także formularz opisujący swój stan majątkowy oraz rodzinny, a także dołączyć do niego odpowiednie dokumenty, na przykład zaświadczenia dowodzące stanu majątkowego. Taki wniosek należy osobiście podpisać.

Odpowiednie druki do zwolnienia z kosztów sądowych można znaleźć na stronach internetowych sądu oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Inne koszty związane z rozwodem

Rozwód może być związany także z innego rodzaju kosztami, wśród których znajdują się między innymi:

  • orzeczenie o eksmisji małżonka – 200 złotych
  • orzeczenie o podziale majątku – 1000 złotych, dla zgodnego projektu podziału majątku – 300 złotych
  • orzeczenie zasądzające alimenty dla współmałżonka – 5% wysokości rocznej alimentów
  • zabezpieczenie widzeń z dzieckiem – 40 złotych
  • zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu – 30 złotych
  • odpis o orzeczeniu – 6 złotych za jedną stronę

Oczywiście, małżonek, który zdecyduje się na pomoc prawnika w prowadzeniu sprawy rozwodowej, także będzie ponosił dodatkowe koszty związane z jego wsparciem. Są one już kwestią indywidualną, zależną od cennika konkretnej kancelarii.

Warto wskazać, że jeśli wnioskujemy o rozwód z orzeczeniem o winie, a pozywany małżonek przegrywa i jego wina uznawana jest za wyłączną, wówczas ponosi on nie tylko koszty rozwodu (600 złotych), ale także inne koszty związane ze sprawą, w tym wynagrodzenia prawników – wówczas musi on zwrócić opłatę stronie przeciwnej.

Jeśli małżonkowie chcą także skorzystać z procedury rozwodu kościelnego, czyli unieważnienia małżeństwa, wówczas również poniosą dodatkowe koszty związane z tego rodzaju procesem.

W razie dodatkowych pytań zawsze warto skonsultować się ze specjalistą w dziedzinie prawa rodzinnego – zachęcam do skorzystania z moich usług w Warszawie – radca prawny Joanna Zielińska.

przez | 2019-09-02T18:49:44+00:00 31 sierpnia 2019|Rozwód|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.