Nieuznana gwarancja – gdzie zwrócić się po pomoc?

/, Sprawy konsumenckie/Nieuznana gwarancja – gdzie zwrócić się po pomoc?

Nieuznana gwarancja – gdzie zwrócić się po pomoc?

Producenci udzielają gwarancji na różne produkty – od elektroniki, poprzez meble, a skończywszy na samochodach. Gwarancja chroni konsumenta wtedy, gdy produkt zaczyna sprawiać problemy w użytkowaniu. Co jednak należy zrobić w sytuacji, gdy gwarancja nie zostaje uznana przez producenta?

W prawie cywilnym gwarancja jest jedną z instytucji prawa zobowiązań. Gwarancja oznacza w szczególności gwarancję jakości rzeczy sprzedanej, ale termin ten może odnosić się też do gwarancji samoistnych będących jedną z postaci gwarancji bankowych. Skupmy się jednak na pierwszym pojęciu, czyli gwarancji odnoszącej się do sprzedanych rzeczy.

Gwarancja a rękojmia

Na samym początku należy określić, że gwarancja jest czymś całkowicie innym od rękojmi. Gwarancja wskazana w art. 557 i nast. Kodeksu cywilnego jest fakultatywnym, czyli dobrowolnym zobowiązaniem gwaranta (producenta, ale też dystrybutora, importera czy sprzedawcy rzeczy). Z gwarancji możemy skorzystać wtedy, gdy sprzedana rzecz nie posiada właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.

Rękojmia z kolei jest obligatoryjna zgodnie z przepisami prawa. W polskim prawie cywilnym rękojmia jest regulowana przez art. 556–576 Kodeksu cywilnego.

Zasady gwarancji gwarant ustala samodzielnie. Standardowo gwarancja ma 2 lata, ale również spotykamy się z gwarancjami krótszymi i dłuższymi, nawet dożywotnimi. Wszystkie obowiązki gwaranta możemy znaleźć w dokumentach gwarancyjnych.

Korzystanie z ochrony gwarancyjnej

Aby skorzystać z gwarancji, także konsument musi spełnić odpowiednie warunki. Gwarancja nie będzie działała między innymi wtedy, gdy zniszczymy przedmiot z własnej winy czy nie będziemy dochowywać innych zapisów umowy gwarancyjnej. Wówczas gwarant może odmówić.

Zdarza się jednak, że gwarant odmawia skorzystania z ochrony gwarancyjnej wtedy, gdy tak naprawdę konsument ma prawo do niej. Co powinniśmy zrobić w takim przypadku?

Dalsze próby rozwiązania sprawy z gwarantem

Jeżeli nie możemy skorzystać z gwarancji, możemy znów starać się skorzystać z gwarantem – pamiętajmy o tym, że podstawa jest komunikacja. Możemy spróbować jeszcze raz przedstawić swoją stronę sprawy, pamiętając o tym, aby zrobić to w sposób rzeczowy, jasny, kulturalny. Często zdarza się, że jesteśmy w stanie uzyskać pożądany przez nas efekt.

Przedstawienie problemu w mediach

Wielu konsumentów mających trudności załatwieniem naprawy gwarancyjnej przedstawia sprawę w mediach. Dzisiaj najczęściej są to media społecznościowe, na przykład swoje problemy możemy opisać na Facebooku, skąd może trafić też do producenta i może pomóc w ich rozwiązaniu.

Uzyskanie profesjonalnej porady prawnej

Niezależnie od tego, jaki charakter ma nasz spór z gwarantem i na jakim etapie się on znajduje, możemy także skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Dzięki temu możemy uzyskać wiedzę, czy nasze żądania mają potwierdzenie w aktualnych przepisach prawnych i czy druga strona, czyli gwarant naruszył przepisy. Prawnik będzie mógł także pomóc nam w przygotowywaniu odpowiednich dokumentów i może reprezentować nas w kontaktach z gwarantem – jest to bardzo pomocne w rozwiązaniu sprawy.

Działa także wiele instytucji, do których możemy zwrócić się jako konsumenci z naszym problemem z gwarancją. Możemy wtedy otrzymać profesjonalną pomoc i uzyskać odpowiedzi na ważne pytania.

Instytucje, w których możemy otrzymać pomoc:

  • Infolinia Konsumencka przy Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich, finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – oferuje bezpłatną pomoc dla wszystkich konsumentów
  • miejski lub powiatowy rzecznik konsumentów – rzecznik oferuje porady prawne, ale również może wytoczyć powództwo lub wstępować do toczącego się już teraz postępowania
  • wyznaczone organy do poszczególnych typów spraw, w tym Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych, Centrum Informacji Konsumenckiej działające przy UKE czy Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich

Jeżeli potrzebna jest pomoc w sprawach konsumenckich związanych z gwarancją czy rękojmią, zachęcamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii Prawnej.

przez | 2017-09-24T12:04:43+00:00 29 sierpnia 2017|Porady, Sprawy konsumenckie|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.