Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

/, Rozwód/Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Temat obowiązku alimentacyjnego często pojawia się w kontekście rozwodu małżonków mających wspólne dzieci. Wówczas jednym z zadawanych pytań jest: ile może wynosić wysokość alimentów?

Alimentami nazywa się regularne świadczenia na rzecz osób fizycznych, które mają w obowiązku wykonywać inne osoby fizyczne. Najczęściej alimenty płacą rodzice na dzieci, ale również do wzajemnej alimentacji zobowiązani są inni krewni, na przykład możliwe jest wnioskowanie o alimenty przez byłą żonę lub męża lub też przez rodzica od dziecka.

Podstawą prawną, która wskazuje na zakres i zasady świadczeń alimentacyjnych, jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z kolejnymi nowelizacjami. Dokładne informacje związane z obowiązkiem alimentacyjnym opisuje Dział III – Obowiązek alimentacyjny.

Sposoby wykonania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do dziecka

Rodzice powinni zadbać o to, aby dziecko mogło utrzymać taką samą stopę życiową jak oni i powinna być ona na godnym poziomie. Zakres obowiązku alimentacyjnego jest kształtowany na różne sposoby, ponieważ prawo w tej kwestii jest dość elastyczne i nie wskazuje ono dokładnie, jaką wysokość mają mieć średnio alimenty. Stąd też różne ich wysokości i nie można wskazać z góry, jaka jest przeciętna kwota alimentów. Czasami jest to 300 złotych, innym razem 1500 złotych.

Warto również pamiętać o tym, że wykonanie obowiązku alimentacyjnego może również polegać częściowo lub całościowo na staraniach osobistych w zakresie wychowania i utrzymania dziecka. W związku z tym rodzic wobec którego zasądzone są alimenty, może je zmniejszyć przez większe uczestnictwo w życiu dziecka, na przykład częste kontakty, dowożenie do szkoły.

Przy ustalaniu zakresu alimentów pod uwagę bierze się w szczególności:

  • potrzeby uprawnionego, w tym przypadku dziecka
  • możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego, czyli rodzica

Przepisy prawa wskazują, że poprzez alimenty należy zaspokoić usprawiedliwione potrzeby dziecka. Przepisy nie precyzują jednak, co można rozumieć pod pojęciem tego rodzaju potrzeb, ponieważ zmieniają się one w zależności od wieku uprawnionego, jego sytuacji, uzdolnień. Zaliczają się do nich przykładowo: wydatki na szkołę, zajęcia dodatkowe, wyżywienie, ubranie, wydatki jednorazowe, na przykład sportowe czy zdrowotne, leczenie, opłaty mieszkaniowe.

Osoba chcąca uzyskać alimenty powinna przygotować wobec tego analizę potrzeb dziecka z ogólnym wskazaniem kwot. Warto też zebrać rachunki na różnego rodzaju wydatki, na przykład dotyczące leczenia, kosztów kursów, zajęć dodatkowych. Sąd może jednak odrzucić nieuzasadnione świadczenia ponad standard, na przykład związane z kupnem markowych, drogich ubrań, nauką w prywatnej szkole.

Ważne możliwości zarobkowe

Drugą kwestią, która oprócz usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego wpływa na wysokość alimentów, to możliwości zarobkowe i majątkowe uprawnionego. Warto wskazać, że mowa właśnie o możliwościach, a nie o zarobkach rzeczywistych, które mogą od siebie odbiegać. Możliwości te ustalane są przez wiek, wykształcenie, umiejętności, doświadczenie zawodowe, sytuacje zdrowotną.

Może się wobec tego okazać, że jeżeli rodzic nie ma pracy, ale nie ma przeciwwskazań do tego, aby ją rozpocząć, sąd zasądzi alimenty. To powoduje, że nawet osoby bezrobotne, bez żadnych zarobków obowiązuje konieczność płatności alimentów. Naturalnie, pod uwagę bierze się też inne czynniki, na przykład wspomniany stan zdrowia, dlatego jeżeli rodzic nie jest w stanie z tego względu pracować, alimenty mogą nie być zasądzone.

Jak długo należy płacić alimenty?

Na koniec warto wskazać, że nie ma określonej górnej granicy wiekowej płatności alimentów, dlatego też obowiązek alimentacyjny może zachować ważność nawet po 18. roku życia dziecka. Zwykle ma to miejsce w sytuacji, gdy dziecko wybiera studia.
Warto też wspomnieć, że rodzice mogą uchylić się od płatności alimentów na dziecko pełnoletnie, jeżeli jest to połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub w sytuacji, gdy dziecko nie dokłada starań w celu samodzielnego utrzymania się. Wyjątkiem od takiej sytuacji jest świadczenie wobec dziecka niepełnosprawnego, które nie może utrzymać się samodzielnie.

przez | 2017-06-29T11:15:43+00:00 20 marca 2017|Alimenty, Rozwód|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.