Odstąpienie od umowy zawartej podczas prezentacji

//Odstąpienie od umowy zawartej podczas prezentacji

Odstąpienie od umowy zawartej podczas prezentacji

Prawo chroni osoby, które podpisują umowy podczas prezentacji pościeli, garnków i innych przedmiotów. Umowę zawartą w takim trybie obowiązują inne uregulowania prawne, niż standardowe umowy. Jak możemy odstąpić od takiej umowy?

W mediach co jakiś czas pojawiają się informacje o firmach organizujących pokazy i sprzedających różne towary. Najczęściej są do pościele, garnki, produkty medyczne, które mają mieć specjalne właściwości. Należy zapłacić za nie dość duże sumy, na które nie zawsze zaproszeni na pokaz posiadają pieniądze – wówczas proponuje się im możliwość wzięcia pożyczki na miejscu.

Z zakupów tego rodzaju najczęściej korzystają osoby starsze, które są zwabione zapewnieniami sprzedających i nie mają możliwości porównania ofert. O takiej transakcji zazwyczaj dowiadują się dzieci i wnuki osoby starszej i następnie próbują „odkręcić” całą sprawę. Co mówią na ten temat przepisy prawa?

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Przepisy wskazują, że konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. W tym czasie ma on tak zwane prawo do namysłu, czyli może zapoznać się z towarem czy usługą i rozważyć swój zakup.

Termin ten liczony jest od dnia, w którym kupujący otrzymuje towar, zatem ma on wtedy 14 dni kalendarzowych na odstąpienie od umowy. Nie ma zatem znacznie dzień zawarcia umowy, ale otrzymanie towaru, co może nastąpić potem. Gdy towar składa się z kilku elementów, które dostarczane są w różnych terminach, wtedy liczy się termin dostawy ostatniego elementu w zamówieniu. W tym terminie powinien on powiadomić sprzedającego o tym, że chce skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy.

Uwaga! W przypadku, gdy konsument nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy przy zawieraniu transakcji, może skorzystać z tego uprawnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeżeli jednak sprzedający przekaże mu taką informację, to termin liczony jest standardowo, czyli po 14 dniach od momentu otrzymania towaru.

Jak należy odstąpić od umowy?

Jeśli konsument chce skorzystać z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, wówczas powinien wystosować odpowiednie pismo. Należy przekazać je we wspomnianym terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru.

W sieci możemy znaleźć gotowe wzory pism o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, ale możemy też posłużyć się krótką formułką taką jak „Odstępuję od umowy sprzedaży…” (tu należy wpisać nazwę towaru oraz datę zawarcia umowy, ewentualnie numer zamówienia).

Pismo to powinno być własnoręcznie podpisane i przesłane listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru, aby mieć potwierdzenie, że dotarło ono do sprzedającego. Można też dostarczyć je osobiście, gdy mamy taką możliwość – najlepiej przygotować wtedy dwa egzemplarze dokumentu i poprosić o podpisanie jednego z nich przez osobę przyjmującą i oznaczenie dany, aby mieć dowód.

Przygotowane pismo można dostarczyć wcześniej, w terminie 14 dni, ale można też od razu przekazać je wraz z towarem. Gdy chcemy przekazać je osobno, mamy kolejne 14 dni na zwrot przedmiotu po dokonaniu odstąpienia od umowy – przekazaniu pisma o odstąpieniu.

Gdy musimy przesłać przedmiot do sprzedającego, należy pamiętać o jego odpowiednim zabezpieczeniu, aby nie uszkodził się podczas transportu. Możemy też dla pewności wykupić usługę jego ubezpieczenia, gdy jest to przedmiot o dużej wartości.

Kto ponosi koszty przesyłek?

Zgodnie z przepisami, koszty przesyłki towaru do sprzedającego pokrywa kupujący. Musimy zatem z własnej kieszeni zapłacić za przesyłkę – nie powinniśmy odsyłać jej za pobraniem, ponieważ sprzedawca odmówi wtedy jej opłaty i będziemy stratni.

Po dokonaniu dostawy towaru sprzedający ma obowiązek zwrócić kupującemu koszty dostawy – warto przy tym zaznaczyć, że pokrywa on koszty doręczenia towaru tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Zatem jeśli klient zapłaci więcej za przesyłkę, wówczas sprzedający nie ma obowiązku zwracać całej kwoty za przesyłkę.

przez | 2018-06-10T21:57:25+00:00 30 maja 2018|Sprawy konsumenckie|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.