Pozew o zapłatę – jak go przygotować?

//Pozew o zapłatę – jak go przygotować?

Pozew o zapłatę – jak go przygotować?

Sprawy o zapłatę są jednymi z najczęściej prowadzonych postępowań w sądach cywilnych. W jaki sposób można przygotować własny pozew o zapłatę?

Gdy dłużnik nie spłacić w terminie faktury, pożyczki lub innej płatności wynikającej z zawartej z nami umowy, warto przypomnieć mu o jego powinności. Pierwsze działania w kierunku odzyskania długu najczęściej mają postać polubowną.

W przypadku, gdy nie możemy odzyskać od dłużnika należności, warto pomyśleć o skorzystaniu z drogi sądowej. Spór rozpoczynamy wówczas poprzez przygotowanie i złożenie we właściwym sądzie pozwu o zapłatę.

Pozew o zapłatę – co to jest?

Pozew o zapłatę jest pismem, które stanowi pierwszy krok w dochodzeniu należności przez wierzyciela od dłużnika. Pismo to przedkładane jest w sądzie i musi posiadać wszystkie obowiązkowe elementy zawarte w przepisach – Kodeksie postępowania cywilnego.

Na podstawie pozwu o zapłatę wierzyciel może domagać się od dłużnika spełnienia zobowiązania, czyli spłaty długu.

Co musi zawierać pozew o zapłatę?

W pozwie o zapłatę muszą znaleźć się określone informacje, które posłużą sądowi do rozpatrzenia danej sprawy.

Pozew o zapłatę musi zawierać podstawowe elementy takie jak:

 • dokładne określenie żądania przez wierzyciela
 • wyjaśnienie zasadności żądania
 • informację, że wierzyciel i dłużnik podjęli się próby pozasądowego rozwiązania sporu – gdy próby nie podjęto, należy wskazać przyczyny niepodjęcia

Przepisy wskazują też, że pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności, przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda czy wnioski, które przeznaczone są do przygotowania rozprawy, na przykład związane z wezwaniem świadków, biegłych.

Pozew musi spełniać też określone wymogi formalne:

 • oznaczenie sądu, do którego kierujemy pozew
 • imię, nazwisko lub nazwy oraz adresy stron postępowania – ewentualnie ich pełnomocników lub przedstawicieli
 • wskazanie na rodzaj pisma
 • treść pozwu i dowody popierające pozew
 • podpis – składającego pozew, jego pełnomocnika albo przedstawiciela ustawowego
 • lista załączników

W sieci można znaleźć gotowe szablony i wzory pozwów o zapłatę, na których można wzorować się przy przygotowywaniu własnego pisma.

Pozew o zapłatę – rodzaje postępowania

W przypadku pozwów o zapłatę sprawa może być skierowana do rozpoznania w różnych trybach: upominawczym, nakazowym lub uproszczonym. O wyborze konkretnego z nich decydują posiadane dowody oraz wartość zadłużenia – przedmiotu sporu.

 • Postępowanie uproszczone – wnoszone na formularzu urzędowym, dlatego nie wymaga tworzenia pozwu od początku, stosowane jest w sprawach do 20000 złotych.
 • Postępowanie nakazowe – stosowane przy roszczeniach pieniężnych, gdy wierzyciel dysponuje konkretnymi dowodami, na przykład fakturami, rachunkami czy żądaniem zapłaty. Kończy się wydaniem nakazu zapłaty i pozwala na prowadzenie postępowania zabezpieczającego.
 • Postępowanie upominawcze – nie posiada zamkniętego katalogu dokumentów i dowodów, jak w przypadków postępowania nakazowego, dotyczy roszczeń pieniężnych, na które wierzyciel posiada dowozy. Należy znać miejsce pobytu pozwanego. Kończy się również wydaniem nakazu zapłaty.

Dostępne jest także Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU), inaczej e-sąd. To rozwiązanie pozwalające wierzycielom na łatwiejsze dochodzenie należności. Stosowane jest przy prostych sprawach cywilnych. Postępowaniem tym zajmuje się Sąd Rejonowy w Lublinie XVI Wydział Cywilny.

Przygotuj profesjonalny pozew o zapłatę z prawnikiem!

Prawidłowo przygotowany pozew o zapłatę należności to połowa sukcesu. Niestety, samodzielne przygotowanie pozwu tego rodzaju może być bardzo trudne dla osoby, która nie posiada w tym zakresie żadnego doświadczenia. Właśnie dlatego warto pomyśleć o skorzystaniu z usług prawnika.

Prawnik specjalizujący się w dziedzinie prawa cywilnego będzie mógł dokładnie zapoznać się ze sprawą, a następnie przygotować pozew o zapłatę zawierający wszystkie potrzebne elementy – dzięki temu wierzyciel będzie miał jeszcze większą szansę na odzyskanie pieniędzy.

Zapraszamy do skorzystania z usług prawnych w ramach prawa cywilnego u prawnika i radcy prawnego Joanny Zielińskiej z Warszawy.

przez | 2019-03-03T12:45:11+00:00 28 lutego 2019|Prawo cywilne|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.