Prawo cywilne – czym jest i jakie obszary obejmuje?

//Prawo cywilne – czym jest i jakie obszary obejmuje?

Prawo cywilne – czym jest i jakie obszary obejmuje?

Prawo cywilne jest jedną z gałęzi prawa, która skupia się na regulowaniu stosunków następujących pomiędzy podmiotami prawa prywatnego. Jakie dokładnie obszary obejmuje prawo cywilne?

Gdy pojawiają się spory pomiędzy dwoma osobami prywatnymi, wówczas zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego.

Ta dziedzina prawa określana z języka łacińskiego jako ius civile ma swoje korzenie w starożytnym Rzymie. We współczesnych systemach prawnych również pełni ono bardzo ważną rolę, regulując stosunki pomiędzy prywatnymi – autonomicznymi podmiotami.

Prawo cywilne a prawo publiczne

Prawo cywilne w porównaniu do prawa publicznego nie wyróżnia stosunku podporządkowania jednego podmiotu innemu podmiotowi – podporządkowanie to jest charakterystyczne dla prawa publicznego, w tym między innymi prawa karnego czy administracyjnego.

Jako że podmioty są wówczas autonomiczne oznacza to, że kształtują one relacje zachodzące pomiędzy nimi, uwzględniając przy tym interes powszechny.

Prawo cywilne w Polsce

W Polsce podstawowym źródłem prawa cywilnego jest Kodeks cywilny, a dokładnie jest to ustawa z 23 kwietnia 1964, obowiązująca od 1 stycznia 1965. Ustawa ta była także wielokrotnie nowelizowana.

W pierwszym artykule Kodeksu cywilnego w Polsce możemy poczytać, że reguluje ono stosunki cywilnoprawne. 

Zgodnie z polskim prawem prawo cywilne reguluje stosunki i sytuacje pomiędzy:

 • osobami fizycznymi – ludźmi
 • osobami prawnymi – podmiotami posiadającymi osobowość prawną, na przykład spółkami, fundacjami, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi
 • jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, które posiadają zdolność prawną wynikającą z ustaw
 • osobami a rzeczami jako przedmiotami stosunków cywilnoprawnych

Dodatkowo, prawo cywilne reguluje uprawnienia i obowiązki podmiotów powyższych stosunków.

Działy prawa cywilnego

Prawo cywilne podzielić można na różne działy – podgałęzie, do których zaliczają się:

 • część ogólna – obejmuje ona wszystkie wspólne zagadnienia, które dotyczą przepisów prawa cywilnego
 • prawo rzeczowe – dotyczące rzeczy
 • prawo rodzinne – dotyczące stosunków prawnych i majątkowych w rodzinach
 • prawo zobowiązań – dotyczące norm prawa majątkowego mających charakter względny
 • prawo spadkowe – dotyczące norm praw majątkowych po zmarłym oraz innych podmiotów prawa

Z prawa cywilnego wyodrębniły się również takie działy jak: prawo własności intelektualnej, prawo handlowe czy też prawo pracy. Istnieje także wiele innych, wąskich działów, na przykład prawo górnicze czy prawo wodne, które stanowią powiązanie prawa cywilnego z administracyjnym.

Przykładowe obszary zastosowania prawa cywilnego

Prawo cywilne obejmuje różnego rodzaju czynności, z którymi stykamy się na co dzień. Wśród przykładowych obszarów, gdzie zastosowanie ma ta dziedzina prawa, znajdują się poniższe:

 • zdolności prawne i zdolności do czynności prawnych
 • zasady współżycia społecznego
 • nieruchomości
 • posiadanie – posiadacz samoistny, zależny, własność i współwłasność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe
 • długi, wierzytelności i wierzyciele
 • odpowiedzialność – kontaktowa, deliktowa, na zasadzie ryzyka i winy
 • kara umowna
 • umowy – sprzedaży, zamiany, dostawy, o dzieło, zlecenia, najmu, leasingu, komisu, przewozu, spedycji, przechowania, ubezpieczenia, poręczenia, darowizny, renty, przekazania nieruchomości i inne
 • spadki – spadkobierca, spadkodawca, testament, zachowek, wydziedziczenie

Gdzie szukać pomocy w ramach prawa cywilnego?

Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek problemy związane z prawem cywilnym, warto zwrócić się do specjalisty w tej dziedzinie, czyli do prawnika posiadającego doświadczenie w prawie cywilnym.

Kancelaria prawna, w tym kancelaria adwokacka oraz kancelaria radcy prawnego mogą zapewnić swoim klientom pełną i profesjonalną obsługę, która obejmuje nie tylko poradnictwo prawne, ale także szereg innych usług – przygotowywanie dokumentacji, opiniowanie dokumentów, reprezentowanie klientów przed urzędami oraz sądami, udział w negocjacjach i mediacjach.

Zachęcam do skorzystania z moich usług prawnych w zakresie prawa cywilnego w Warszawie – Joanna Zielińska.

przez | 2019-10-06T21:56:42+00:00 30 września 2019|Prawo cywilne|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.