Prawo do zwrotu – kiedy można z niego skorzystać?

//Prawo do zwrotu – kiedy można z niego skorzystać?

Prawo do zwrotu – kiedy można z niego skorzystać?

Możliwość dokonania zwrotu towaru jest ukłonem w stronę konsumenta. Jeśli zakupiony przedmiot nie spełnia wymagań albo po prostu rozmyślimy się, mamy możliwość odstąpienia od umowy i oddania go sprzedającemu. Kiedy konsumenci mogą korzystać z prawa do zwrotu?Kiedy natomiast nie jest ono dostępne?

Zwroty są obecnie udostępniane wielu klientom sklepów – zarówno tych stacjonarnych, jak i internetowych. Warto jednak zaznaczyć na samym początku, że w przypadku sklepów stacjonarnych przepisy prawa nie wymagają przyjmowania zwrotów przez sprzedających. Zatem jest to już indywidualna decyzja sklepu – może on, ale nie musi przyjmować od klienta zwrotu.

Z kolei przepisy pozwalają nam już na dokonanie zwrotu przy zakupach on-line – musimy jednak pamiętać o tym, że konieczne jest wtedy spełnienie określonych wymagań. Prawo nadaje konsumentom możliwość dokonania odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dostarczeniu przedmiotu. Konsument nie musi wtedy uzasadniać swojej decyzji.

Warto także zaznaczyć, że prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku zakupu od osoby prywatnej, czyli od innego konsumenta. Jeśli kupujemy produkt na aukcji internetowej albo przez ogłoszenia od osoby prywatnej, wtedy nie musi ona przyjmować zwrotu, ale może to zrobić, jeśli dopuszcza taką możliwość.

Kiedy możemy dokonać zwrotu przy zakupie on-line?

Zasadniczo w większości przypadków konsument ma możliwość dokonania zwrotu zakupionych produktów. Musimy przy tym pamiętać, że powinny być one przekazane do sprzedającego w takiej samej formie, w jakiej zostały przez niego otrzymane. Nie powinniśmy zatem użytkować przedmiotu intensywnie, zrywać metek, wyrzucać opakowania – wtedy zwrot może nie być uznany.

Nie oznacza to, że nie możemy zobaczyć czy przetestować albo przymierzyć produktu – należy zrobić to jednak ostrożnie, na przykład w przypadku butów powinniśmy przymierzać je na dywanie, aby nie spowodować śladów na podeszwach.

Są także przypadki, gdy nie możemy dokonać zwrotu. Prawo do odstąpienia umowy nie przysługuje przy zakupie niektórych towarów oraz usług:

 • wykonanie usługi zleconej w pełni i za wyraźną zgodą konsumenta, gdy został on wcześniej poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy przy realizacji tej usługi, na przykład przy montażu dużego AGD
 • umowy, których cena albo wynagrodzenie za świadczenie zależne są od wahań na rynku finansowym, które są niezależne od sprzedawcy i mogą wystąpić przed terminem do odstąpienia od umowy, na przykład przy grze na giełdzie
 • towary wykonane na specjalne zamówienie, na przykład produkt personalizowany, z naszymi inicjałami, zdjęciami
 • produkty ulegające szybkiemu zepsuciu, na przykład żywotność o krótkim terminie przydatności do spożycia
 • towary, które nie mogą być zwrócone po otwarciu zapieczętowanego opakowania, na przykład ze względów higienicznych, ochrony zdrowia
 • produkty, które są nierozerwalnie związane z innymi rzeczami, na przykład paliwo wlane już do samochodu
 • usługi pilnych napraw lub konserwacji wykonanych na wyraźne życzenie konsumenta
 • nagrania wizualne i audiowizualne, programy komputerowe po usunięciu oryginalnego opakowania
 • prasa, za wyjątkiem prenumeraty
 • usługi hotelarskie, przewóz rzeczy, gastronomia, najem samochodów, usługi związane z wypoczynkiem, wydarzeniami kulturalnymi, sportowymi, rozrywkowymi, gdy w umowie oznaczono okres albo dzień wykonania usługi, na przykład bilet do kina
 • treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym, gdy spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie tego praw

Wobec tego istnieje szereg przypadków, w których klientowi przy zawarciu umowy na odległość nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Warto jednak zaznaczyć, że fakt, że takie prawo klientowi nie przysługuje, nie oznacza, że sprzedający nie może pozwolić na zwrot.

Dokładne informacje o procedurach zwrotu można znaleźć na stronach internetowych sklepów oraz usługodawców.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.)
przez | 2018-05-01T00:52:12+00:00 31 marca 2018|Sprawy konsumenckie|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.