Prawo upadłościowe – korzystne zmiany w nowelizacji z marca 2020

//Prawo upadłościowe – korzystne zmiany w nowelizacji z marca 2020

Prawo upadłościowe – korzystne zmiany w nowelizacji z marca 2020

24 marca 2020 roku weszła w życie nowelizacja dotycząca prawa upadłościowego. Dzięki tej nowelizacji wprowadzono wiele usprawnień pozwalających przeprowadzić proces upadłości praktycznie każdemu kto wystąpi do sądu z takim wnioskiem.

Prawo upadłościowe – krótkie przybliżenie

Prawo upadłościowe wprowadzone zostało 28 lutego 2003 roku. Ustawa ta zastąpiła obowiązujące wcześniej przepisy pochodzące z Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z 24 października 1934 – prawo upadłościowe oraz prawo o postępowaniu układowym. Tym samym wprowadzono nową jakość do prawa w Polsce adekwatną do zmian, które wystąpiły na przestrzeni minionych 70 lat obowiązywania starych przepisów. Dostosowano również terminologię do aktualnego systemu prawnego obowiązującego w Polsce.
Nowe prawo upadłościowe z 2003 roku składa się z 6 części:

  • Część Pierwsza: przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach
  • Część Druga: przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego
  • Część Trzecia: odrębne postępowania upadłościowe
  • Część Czwarta: postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością
  • Część Piąta: przepisy karne
  • Część Szósta: zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe

Wszystkie części zawierają zbiór przepisów odnoszących się do konkretnych zagadnień występujących w życiu gospodarczym.
Prawo upadłościowe z 2003 roku podlegało nowelizacjom. Ostatnia z nich wprowadzona 24 marca 2020 roku jest bardzo sprzyjająca osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz konsumentom.
Między innymi:

  • wprowadzono do polskiego systemu prawnego instytucję upadłości konsumenckiej
  • złagodzono przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej wraz ze zmniejszeniem kosztów postępowania w tych sprawach.

Co zmieniła nowelizacja prawa upadłościowego z 23 marca 2020 roku?

Podstawową i bardzo ważną zmianą dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest zrównanie ich w prawach z konsumentami ogłaszającymi upadłość.
Kolejną bardzo istotną zmianą jest odstąpienie od możliwości odrzucenia przez sąd wniosku o upadłość. Zgodnie z obowiązującymi zmianami sąd ma obowiązek przyjąć każdy wniesiony do sadu wniosek o ogłoszenie upadłości.
Zgodnie z nowelizacją każdy nawet ten kto celowo lub nieświadomie doprowadził do upadłości ma prawo do przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Oznacza to, że niezależnie od przyczyn doprowadzających do upadłości wniosek będzie rozpatrzony, a jedynie jego zakończenie może być różne w każdym przypadku.

Sąd rozpatrując wniosek może ogłosić upadłość nawet z całkowitym umorzeniem długu. Całkowite umorzenie długu obwarowane jest wystąpieniem braku możliwości zaspokojenia wierzycieli z majątku dłużnika.

W procesie przeprowadzania upadłości konsumenckiej nie można doprowadzić dłużnika/upadłego do skrajnej nędzy z pozbawieniem go przysłowiowego dachu nad głową. Kiedy dochodzi do zlicytowania mieszkania lub domu dłużnika/upadłego sąd zabezpiecza z uzyskanej z licytacji kwotę o równowartości rocznego lub dwuletniego średniego czynszu wynajmu mieszkania na danym terenie. W ten sposób dłużnik/upadły zostaje zabezpieczony przed bezdomnością.

Czy warto ogłosić upadłość?

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą ogłoszenie upadłości powinno być elementem wkalkulowanym w prowadzoną działalność. Upadłość jest normalnym zgodnym z prawem elementem życia gospodarczego. Podejmując tego typu decyzję powinna być ona dobrze przemyślana i przeprowadzona zgodnie z obwiązującymi przepisami.
Każda osoba czy to przedsiębiorca czy konsument powinien być świadom ryzyka związanego z każdą operacją finansową mogąca spowodować powstanie długów. Istnieje wiele, zgodnych z prawem, możliwości zabezpieczenia się przed utratą majątku prywatnego.
Stojąc przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej, warto sięgnąć po wsparcie jakie może dać kancelaria prawna w zakresie zabezpieczenia swojego majątku prywatnego.
Takie samo działanie powinno być podjęte w sytuacji zmuszającej do ogłoszenia upadłości.

przez | 2021-04-02T21:36:32+00:00 31 marca 2021|Porady|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.