Radca prawny Warszawa

/Radca prawny Warszawa
Radca prawny Warszawa 2017-02-25T22:25:32+00:00
  • Radca prawny
  • Radca prawny Warszawa

Radca prawny jest prawnikiem, który oferuje szeroką pomoc prawną, kierując ją do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, a także do jednostek organizacyjnych. Często zawód radcy prawnego jest mylnie pojmowany, ponieważ radca prawny nie jest adwokatem – dzisiaj wprawdzie różnice pomiędzy tymi dwoma zawodami są niewielkie, to jednak stosowanie ich zamiennie nie jest prawidłowe. Jaki jest wobec tego zakres pomocy udzielanej przez radcę prawnego?

Podstawą prawną do wykonywania zawodu radcy prawnego jest ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych, która w ostatnich latach była wielokrotnie zmieniana. W związku z tym nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, czym dokładnie zajmuje się dzisiaj radca prawny. Często kojarzony jest on tylko z osobą, która zajmuje się udzielaniem porad prawnych czy też jej zakres pomocy jest skoncentrowany wyłącznie na sprawach administracyjnych. Warto wobec tego wiedzieć, kim jest radca prawny, a także jakie usługi oferuje swoim klientom.

Uprawnienia posiadane przez radców pranych ciągle ulegają rozszerzeniu od momentu wejścia w życie powyższej ustawy. W 2005 roku radcowie prawni uzyskali możliwość świadczenia pomocy prawnej w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Również od tego czasu mogą oni oferować swoją pomoc osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami. W 2010 roku z kolei zniesiono ograniczenia do występowania radców prawnych w postępowaniu karnym w roli pełnomocników. Ostatnie zmiany miały miejsce w 2015 roku, które w rzeczywistości praktycznie zrównały obowiązki radców prawnych i adwokatów – nazywane są one również wielką nowelizacją w procedurze karnej.

Radca prawny a adwokat – podobieństwa i różnice

Jak już wspomnieliśmy, w przeszłości główne różnice pomiędzy radcami prawnymi a adwokatami dotyczyły występowania jako pełnomocnik oraz obrońca strony w sprawach karnych i karnoskarbowych. Do dnia obowiązywania wielkiej nowelizacji radca prawny mógł jedynie pełnić rolę pełnomocnik w sprawach cywilnych, administracyjnych albo jako obrońca w sprawach o wykroczenia. Natomiast w postępowaniach karnych mógł występować wyłącznie jako pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, prywatnego i powoda cywilnego. Radca prawny nie miał możliwości bycia obrońcą oskarżonego w sprawach o przestępstwo w postępowaniu karnym lub karnoskarbowym, ponieważ takie uprawnia posiadał tylko adwokat.

Podstawową różnicą między radcami prawnymi, a adwokatami jest aktualnie możliwość oferowania swojej pomocy prawnej w stosunku pracy przez radców prawnych – takiej możliwości nie mają adwokaci.

W związku z wprowadzonymi zmianami Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz zaznaczył, że „ten wielki sukces oznaczać będzie zdecydowaną poprawę dostępu do pomocy prawnej dla milionów obywateli naszego kraju, a sam rynek usług prawnych stanie się bardziej przejrzysty i konkurencyjny”.

Kiedy warto udać się do radcy prawnego?

Radca prawny oferuje dzisiaj swoim klientom szeroką gamę usług, nie tylko w postaci doradztwa prawnego. Radca prawny udziela porad prawnych, przygotowuje różne rodzaje pism, między innymi pisma procesowe, wezwania, projekty umów, statuty, regulaminy, procedury, instrukcje, akty wewnętrzne dla firm, a także innego rodzaju dokumenty. Również prowadzi usługi w zakresie opiniowania umów, reprezentuje klientów przed sądami, organami administracji, urzędami i pozostałymi instytucjami.

Za sprawą szerokiej gamy usług dostępnych w kancelariach radców prawnych klient może uzyskać u nich kompleksowe wsparcie na każdym etapie swojej sprawy. Dlatego też, gdy pojawia się potrzeba uzyskania porady czy też reprezentacji w sprawie rozwodowej czy karnej, po pomoc można udać się dzisiaj do radcy prawnego na tej samej zasadzie co we wcześniejszych latach do adwokata.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 ze zm.)

  • Nowelizacja ustawy Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2013 roku