Roszczenia i sposoby dochodzenia roszczeń

//Roszczenia i sposoby dochodzenia roszczeń

Roszczenia i sposoby dochodzenia roszczeń

Z roszczeniami mają do czynienia przede wszystkim przedsiębiorcy, ale również osoby prywatne. Czym dokładnie są roszczenia i jak przebiega dochodzenie roszczeń?

Roszczenie – co to jest?

Termin „roszczenie” oraz powiązane z nim kwestie są dokładnie wyjaśnione w Kodeksie cywilnym.

Roszczeniem nazywa się prawo podmiotowe, które polega na uprawnieniu do żądania od określonej osoby zachowania się w dany sposób. Zamiennie jako termin „roszczenie” stosuje się również określenia takie jak wierzytelność czy też dług.

Osoba, której roszczenie przysługuje, jest określana jako wierzyciel, z kolei osoba, w stosunku do której wysuwane jest roszczenie, nazywana jest dłużnikiem.

Roszczenia mogą mieć różne rodzaje w zależności od charakteru samego obowiązku, od jego czasu wykonanie, od możliwości dochodzenia przed sądem czy zależnie od jego przedmiotu świadczenia.

Generalnie, roszczenia dzieli się na te pieniężne, czyli dotyczące spłaty pieniędzy, a także na niepieniężne oraz na majątkowe (bezpośrednio związane z interesem majątkowym wierzyciela) i niemajątkowe.

Roszczenie wygasa wtedy, gdy zostanie zrealizowane, na przykład spłacone, czyli wtedy, gdy dłużnik spełni swój obowiązek. Również może dojść do jego wygaśnięcia wtedy, gdy dłużnik zostaje zwolniony z jego realizacji przez właściciela, albo wtedy, gdy dochodzi do przedawnienia roszczenia.

Droga sądowa najlepsza dla dochodzenia roszczeń

Istnieje wiele sposobów dochodzenia roszczeń, przy czym najlepszym wyborem będzie dochodzenie swoich praw z pomocą sądu.

Wybór drogi sądowej wiąże się z wieloma zaletami – wówczas roszczenie uzyskuje podstawę prawną i może być realizowane zgodnie z przysługującymi wierzycielowi oraz dłużnikowi prawami.

Dużą zaletą sądowego dochodzenia roszczeń jest także możliwość przekazania sprawy do komornika, który posiada znacznie szersze uprawnienia niż pracownicy firm windykacyjnych.

Sądowe dochodzenie roszczenia – na czym to polega?

Roszczenia podlegają odpowiedniej ochronie sądowej. W związku z tym wtedy, gdy dłużnik odmawia spełnienia swojego obowiązku względem wierzyciela, ten drugi może dochodzić swoich praw przed sądem – mowa wówczas o tak zwanym dochodzeniu roszczenia.

Zatem dochodzenie roszczenia następuje na drodze sądowej. Sąd określa wtedy, czy roszczenie przysługuje wierzycielowi, a jeśli tak, wskazuje, w jaki sposób powinien zachować się dłużnik, na przykład powinien on oddać pieniądze z należnymi odsetkami, jeśli to one były przedmiotem roszczenia.

Sądowe uznanie słuszności danego roszczenia ma formę wyroku.

Wyrok sądowy będący wynikiem dochodzenia roszczenia może być następnie przekazany do komornika i stać się podstawą zajęcia i egzekucji komorniczej.

Przedawnienie roszczenia – kiedy dochodzenie roszczeń nie jest możliwe?

Warto przy tym zaznaczyć, że nie zawsze dochodzenie roszczenia jest możliwe. Mowa tutaj przede wszystkim o kwestii przedawnienia roszczeń, w tym roszczeń pieniężnych.

W zależności od rodzaju roszczenia mają one różne terminy przedawnienia.

Ostatnie zmiany w prawie wprowadzone w 2018 roku spowodowały skrócenie podstawowych terminów przedawnienia.

Skróceniu uległ ogólny termin przedawnienia z 10 do 6 lat w przypadku roszczeń majątkowych. Roszczenie o świadczenia okresowe, na przykład o czynsz najmu, a także roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się po 3 latach.

Dokładne terminy przedawnienia roszczeń różnych rodzajów można znaleźć w przepisach Kodeksu cywilnego.

Dochodzenie roszczenia – gdzie szukać pomocy?

W razie jakichkolwiek problemów z dochodzeniem roszczeń warto skorzystać z pomocy ekspertów w tej dziedzinie – dobra kancelaria prawna będzie mogła bliżej zapoznać się z danym przypadkiem, a następnie wskazać, w jaki sposób można go rozwiązać. Prawnik może również przygotować odpowiednią dokumentację, a także reprezentować swojego klienta przed urzędami oraz przed sądami.
Wobec tego wtedy, gdy chodzi o roszczenia oraz dochodzenie roszczeń, warto wybrać uznanego prawnika posiadającego szeroką wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie – wtedy szansa na powodzenie będzie znacznie większa.

przez | 2019-02-10T17:14:13+00:00 31 stycznia 2019|Roszczenia|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.