Roszczenie i dochodzenie roszczeń. Co warto o nich wiedzieć?

//Roszczenie i dochodzenie roszczeń. Co warto o nich wiedzieć?

Roszczenie i dochodzenie roszczeń. Co warto o nich wiedzieć?

Tematyka roszczeń oraz ich dochodzenia pojawia się często w dyskusjach prawnych. Czym dokładnie są roszczenia oraz dochodzenie roszczeń?

Czym jest roszczenie?

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, roszczenie to prawo podmiotowe lub też jego element, który posiada postać uprawnienia do żądania od określonego podmiotu zachowania się w dany sposób.

 • Wierzyciel – osoba, której przysługuje roszczenie.
 • Dłużnik – osoba, na której ciąży obowiązek zadośćuczynienia roszczeniu.
 • Wierzytelność, dług – kilka roszczeń pomiędzy tymi samymi osobami, które pojawiły się na skutek tych samych okoliczności. Wierzytelność odnosi się w tym przypadku do praw wierzyciela, natomiast dług – obowiązku dłużnika.

Jak powstaje roszczenie?

Do powstania roszczenia może dojść na skutek różnego rodzaju zdarzeń prawnych, które opisane są również w przepisach prawa cywilnego.

Przykładowo, roszczenie może pojawić się w powiazaniu z prawem własności – jako roszczenie o wydanie rzeczy czy jako roszczenie o przywrócenie naruszonego posiadania, w związku z umową sprzedaży – jako roszczenie o zapłatę ustalonej ceny.

Rodzaje roszczeń

Wierzyciel w związku z posiadaniem wierzytelności, czyli roszczenia w stosunku do dłużnika, może uzyskać także różne uprawnienia. Te z kolei pozwalają na dokonanie podziału na różne rodzaje roszczeń.

Roszczenia z charakterem obowiązku:

 • roszczenia windykacyjne – o zwrot długu
 • roszczenia negatoryjne – o zaniechanie

Roszczenia z możliwością natychmiastowego spełnienia obowiązku:

 • wymagalne
 • niewymagalne

Roszczenia pod względem przedmiotu świadczenia:

 • pieniężne
 • niepieniężne

Roszczenia pod względem charakteru świadczenia:

 • majątkowe – związane z interesem majątkowym wierzyciela
 • niemajątkowe

Roszczenia w związku z możliwością dochodzenia przed sądem:

 • zaskarżalne – dotyczy większości roszczeń
 • niezaskarżalne

Dochodzenie roszczeń – co warto wiedzieć?

Wtedy, gdy dłużnik odmawia spełnienia swojego obowiązku, czyli oddania długu wierzycielowi, ten drugi może dochodzić swoich praw przed sądem. Nazwa się to wtedy dochodzeniem roszczeń.

Wierzycielowi w większości przypadków przysługuje wówczas możliwość dochodzenia roszczenia przed sądem – dotyczy to roszczeń zaskarżalnych.

Sąd, po zapoznaniu się z danym przypadkiem, wydaje wyrok, w którym może on stwierdzić sądową zasadność roszczenia wierzyciela. Wówczas wyrok ten może być wykonany przez komornika.

W związku z tym wtedy, gdy dłużnik uchyla się przed spełnieniem swojego obowiązku, wierzyciel może zawalczyć o swoją wierzytelność. Komornik będzie mógł ściągnąć ją wówczas z wypłaty dłużnika, jego oszczędności, a nawet z posiadanych przez niego ruchomości (samochód, sprzęt AGD, RTV i inne), a także z nieruchomości.

Przedawnienie w dochodzeniu roszczeń

Należy pamiętać o tym, że w związku z dochodzeniem roszczeń pojawia się także sytuacja ich przedawnienia.

W myśl przepisów prawa w Polsce, wszystkie roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Zasadniczo, termin ten to 10 lat, za wyjątkiem świadczeń okresowych, na przykład z najmu, a także roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – tutaj termin to 3 lata. W przypadku niektórych roszczeń terminy są jeszcze krótsze.

Bieg terminu przedawnienia zaczyna się wraz z dniem wymagalności roszczenia, na przykład dzień po wyznaczonym terminie zapłaty czy też dzień po uprawomocnieniu się wyroku.

Bieg przedawnienia roszczenia może ulec przerwaniu. Wówczas liczony jest on od nowa. Bieg przedawnienia przerywają między innymi czynności przed sądem lub innym właściwym organem, które są podjęte w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczania roszczenia.

Wybierz dochodzenie roszczeń z doświadczonym prawnikiem!

Sprawy dotyczące roszczeń i ich dochodzenia są często bardzo trudne, dlatego też w takim przypadku warto zwrócić się o pomoc do specjalisty w zakresie prawa.

W razie dodatkowych pytań dotyczących roszczeń oraz ich dochodzenia jestem całkowicie do dyspozycji i zapraszam do skorzystania z moich usług prawnych – Joanna Zielińska, prawnik i radca prawny z Warszawy.

przez | 2020-01-06T21:55:45+00:00 31 grudnia 2019|Roszczenia|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.