Rozwód a prawa rodziców. Co się zmienia?

//Rozwód a prawa rodziców. Co się zmienia?

Rozwód a prawa rodziców. Co się zmienia?

Rozwód małżeństwa, które posiada wspólne dzieci, jest często bardzo trudnym tematem zarówno z punktu widzenia małżonków jak i małoletnich. Zgodnie z przepisami, sąd musi ustalić sprawę władzy rodzicielskiej po rozwodzie, a także wysokość alimentów i sposób odbywania opieki nad dzieckiem oraz kontaktów dziecka z rodzicami. Nierzadko pomiędzy rodzicami dochodzi wtedy do sporów.

Najlepiej, gdy rodzice samodzielnie ustalą pomiędzy sobą, kto i kiedy będzie sprawował opiekę. Możemy wówczas przygotować własny projekt, w którym będą znajdowały się nasze propozycje. Takie wcześniejsze porozumienie ułatwia wiele spraw w sądzie. Jednak nie zawsze jest ono możliwe do realizacji pomiędzy małżonkami. Wówczas sprawy sądowe mogą ciągnąć się miesiącami.

Wspólna władza rodzicielska po rozwodzie

Gdy dochodzi do rozwodu, sąd ma obowiązek rozstrzygnąć w wyroku rozwodowym, komu zostanie przyznana władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi. Warto jednak wskazać, że przepisy dopuszczają pozostawienie pełni władzy rodzicielskiej każdemu z rozwiedzionych małżonków.

Aby mogło do tego dojść, konieczne jest przedstawienie w sądzie odpowiedniego pisma, w którym znajdą się zapisy dotyczące sprawowania przez rodziców wspólnej władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. W piśmie muszą znaleźć się dokładne informacje, w tym te dotyczące obowiązków alimentacyjnych, kontaktów z dziadkami, sposobów informowania o dziecku drugiego rodzica, sposobów spędzania świąt, wakacji, uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach. Takie pismo najlepiej przygotować wspólnie z prawnikiem, który będzie mógł doradzić, jakie zapisy powinny się w nim znaleźć.

Opieka naprzemienna nad dzieckiem

W Polsce dość rzadko spotykamy się z opieką naprzemienną nad dzieckiem po rozwodzie. Jest to dość popularny model w krajach północnej oraz zachodniej Europy. Polega on na tym, że dziecko zamieszkuje naprzemiennie przez określony czas z każdym z rodziców.

W polskich przepisach prawa tego rodzaju sytuacja nie jest opisana, dlatego też jest ona rzadko przez sądy brana pod uwagę. Nie oznacza to jednak, że opieka naprzemienna nie jest możliwa. W praktyce zdarza się, że sądy decydują o takim właśnie rozstrzygnięciu, gdy wymaga tego specyfika danej sprawy. Przy decyzji bierze się między innymi pod uwagę wiek dziecka, miejsce zamieszkania rodziców, sposób funkcjonowania rodziny przed rozwodem. Przede wszystkim najważniejsze jest jednak dobro dziecka.

Władza rodzicielska dla jednego z małżonków

Jednak nie zawsze sąd zostawia pełnię władzy rodzicielskiej każdemu z małżonków. Wtedy obowiązki i prawa rodziców dotyczące dziecka określa przepis art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W takiej sytuacji w wyroku rozwodowym sąd wskazuje na ograniczenie praw jednego z rodziców.

Przy przekazywaniu władzy rodzicielskiej jednemu z małżonków sąd musi wziąć pod uwagę szereg czynników. To przede wszystkim wspominane już dobro małoletnich dzieci. W praktyce najczęściej sąd przyznaje władzę rodzicielską matce, ale także ojcowie mogą ją otrzymać. W takich sprawach często pojawiają się poważne spory o to, kto ma sprawować wyłączną władzę rodzicielską nad dzieckiem.

Prawo do widywania się z dzieckiem po rozwodzie

Warto przy tym wskazać, że niezależnie od posiadania władzy rodzicielskiej rozwiedziony małżonek, który tej władzy rodzicielskiej nie otrzymał, może widywać się z dzieckiem. Nie może dojść do sytuacji, gdy osoba mająca władzę rodzicielską nad dzieckiem zakazuje lub w jakikolwiek sposób ogranicza kontakty. Zabronić kontaktów może jedynie sąd opiekuńczy, który w tym celu musi przeprowadzić sprawę i wydać właściwe orzeczenie.

Jak pokazuje praktyka, najczęściej to ojcowie mają utrudnione kontakty ze swoim dzieckiem. Gdy dochodzi do takich właśnie przypadków, rodzic może zwrócić się do sądu. Oczywiście, sprawy tego rodzaju są nierzadko bardzo emocjonujące, ponieważ druga strona może nie dostosowywać się do wyroków sądowych.

Gdy potrzebna jest pomoc dotycząca spraw związanych z władzą rodzicielską, najlepiej zwrócić się do dobrego prawnika mającego doświadczenie w tej dziedzinie. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług prawnych!

By | 2017-06-29T11:14:28+00:00 31 maja 2017|Rozwód|

About the Author: