Rozwód – bez orzekania czy z orzekaniem o winie?

//Rozwód – bez orzekania czy z orzekaniem o winie?

Rozwód – bez orzekania czy z orzekaniem o winie?

Rozwód może być orzeczony przez sąd wtedy, gdy nastąpi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Powinno dojść wtedy do ustania więzów gospodarczych, fizycznych i psychicznych pomiędzy małżonkami. Osoba składająca pozew rozwodowy może wybrać jedną z dwóch opcji – bez orzekania o winie albo z orzekaniem. Czym różnią się one między sobą?

Zarówno rozwój bez orzekania o winie, jak i ten z orzekaniem o winie ma swój określony przebieg oraz konsekwencje. Zatem zanim złożymy pozew rozwodowy, należy zastanowić się nad tym, która z przedstawionych opcji będzie najlepsza.

Sąd ma możliwość wydawania wyroku rozwodowego:

  • bez orzekania o winie
  • z orzeczeniem winy jednego z małżonków
  • z orzeczeniem winy obu stron

Rozwód bez orzekania o winie wydawany jest tylko wtedy, gdy małżonkowie wspólnie wyrażą zgodę na takie rozwiązanie małżeństwa. Jeśli jednak któryś z małżonków się sprzeciwi, wtedy sąd ma w obowiązku ustalić, kto ponosi winę – może okazać się, że winny jest jeden z małżonków albo winę ma zarówno mąż, jak i żona.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, dwa prezentowane tutaj rodzaje rozwodów mają inny przebieg oraz inne skutki. Poniżej prezentujemy dokładne informacje na ten temat.

Rozwód bez orzekania o winie

To najprostszy i najszybszy rozwód – aby go uzyskać, małżonkowie muszą się na niego zgodzić. Wtedy sąd nie przystępuje w ogóle do orzekania w kwestii winy. Brak czasochłonnego postępowania dowodowego znacząco skraca czas trwania tego rodzaju rozwodu.

Jeśli małżonkowie zgadzają się dodatkowo co do kwestii alimentów czy opieki nad dziećmi, orzeczenie o rozwodzie może być wydane już na jednej czy dwóch rozprawach sądowych.

Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że rozwód bez orzekania o winie ma też swoje określone konsekwencje. Dotyczą one przede wszystkim alimentów pomiędzy stronami, o które można ubiegać się, gdy małżonek pozostaje po rozwodzie w niedostatku nie ze swojej winy. W takiej sytuacji, gdy nie doszło do orzeczenia winy, były małżonek może ubiegać się o alimenty dla siebie od drugiego małżonka w okresie 5 lat od rozwodu. W wyjątkowych sytuacjach sąd może przedłużyć ten okres.

Zatem wtedy, gdy do rozwodu doprowadziła ewidentna wina jednego z małżonków, wnioskowanie o rozwód bez orzekania o winie nie zawsze jest najlepszym pomysłem. Oprócz kwestii etycznej musimy też pamiętać o tym, że brak orzeczenia o winie może nas dużo kosztować.

Rozwód z orzekaniem o winie

Gdy do rozpadu małżeństwa doszło wskutek ewidentnego zachowania jednego z małżonków, wówczas można złożyć pozew o rozwód z orzekaniem o winie.

Przykładowo, można ubiegać się o taki rozwód w wyniku zdrady, przemocy i agresywnych zachowań, nadużywania alkoholu, niezaspokajania podstawowych potrzeb rodziny. Katalog nie jest jednak zamknięty, dlatego do rozwodu z orzekaniem o winie może dojść też z innych przyczyn.

W przepisach nie znajdziemy również wskazówek, jak udowodnić winę – musimy posiadać jednak odpowiednie dowody, na przykład odpisy wyroków przeciwko małżonkowi, zeznania świadków, dowody takie jak nagrania, wiadomości.

Rozwód z orzekaniem o winie jest dłuższy niż ten bez orzekania o winie – sąd musi wtedy przeprowadzić postępowanie dowodowe. Czas prowadzenia sprawy może wynosić od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Orzeczenie rozwodu ze wskazaniem winnego ma też konsekwencje w postaci obowiązku alimentacyjnego małżonka winnego. Obowiązek ten trwa dożywotnio, dlatego małżonek, którego sytuacja finansowa pogorszyła się po rozwodzie, również może ubiegać się o alimenty – może zrobić to jednak w dowolnym momencie, a w przypadku rozwodu bez orzeczenia o winie to tylko 5 lat.

Podsumowanie

Zatem zarówno rozwód bez orzekania o winie, jak i z orzekaniem o winie ma swoje zalety oraz wady. Jeśli pojawiają się wątpliwości co do tego, jaki pozew rozwodowy złożyć, warto skonsultować się z dobrym prawnikiem.

Zapraszam serdecznie do skorzystania z moich usług prawnych w Warszawie. Zapewniam kompleksową obsługę prawną dla osób planujących rozwód – doradzam, przygotowuję pisma, uczestniczę w rozprawach sądowych. Zachęcam do umówienia się na spotkanie.

przez | 2018-02-04T21:58:04+00:00 31 stycznia 2018|Rozwód|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.