Rozwód – jak zacząć, aby rozwieść się z małżonkiem?

//Rozwód – jak zacząć, aby rozwieść się z małżonkiem?

Rozwód – jak zacząć, aby rozwieść się z małżonkiem?

Z roku na rok rozwodzi się coraz więcej osób. Dzisiaj jest to już kilkadziesiąt tysięcy rozwodów rocznie, a ich liczba stale przybywa. Aby rozwieść się z małżonkiem, trzeba spełnić określone wymagania, a także trzeba przygotować pozew rozwodowy. Od czego warto rozpocząć?

Rozwód, czyli rozwiązanie związku małżeńskiego następuje przed sądem, dlatego też konieczne jest wtedy przygotowanie właściwego wniosku – pozwu rozwodowego. Zanim jednak do tego dojdzie, warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Zastanów się, czy na pewno chcesz rozwodu

Niekiedy zdarza się, że decyzja o rozwodzie nie jest całkowicie przemyślana, ponieważ podejmowana jest pod wpływem chwili. Warto pamiętać o tym, że rozwód jest poważną procedurą, która niesie ze sobą szereg konsekwencji, w tym między innymi podział majątku, ustalenie opieki nad dziećmi, płatność alimentów.

Czasami można dojść do porozumienia i zażegnać widmo rozwodu, ale niekiedy nie jest to już możliwe. Gdy zatem małżonek lub małżonkowie są pewni, że nie chcą ze sobą być i zależy im na rozwiązaniu małżeństwa, mogą rozpocząć przygotowania do rozwodu.

Kiedy można wziąć rozwód?

Aby sąd orzekł rozwód, muszą zajść określone przesłanki. Przede wszystkim musi dojść wtedy to trwałego oraz do zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Wtedy więzi pomiędzy małżonkami są zerwane na stałe i nie można ich już odbudować.

Jednak przepisy prawa wyznaczają także takie sytuacje, gdy nawet przy spełnieniu tego wymogu rozwód może nie być orzeczony przez sąd.

Orzeczenie o rozwodzie może nie być wydane wtedy, gdy:

  • na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci rozwodzących się małżonków
  • rozwód okazałby się sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, na przykład wtedy, gdy powodowałby on dużą krzywdę jednego z małżonków
  • gdy wniosek rozwodowy składany jest przez małżonka uznawanego za wyłącznie winnego rozkład pożycia, a drugi małżonek nie zgadza się wtedy na rozwód, przy czym odmowa nie narusza zasad współżycia społecznego

Zatem rozwód małżonkowie dostaną dopiero wtedy, gdy spełnione będą powyższe wymagania. W przeciwnym przypadku jego uzyskanie może okazać się niemożliwe.

Lepszy rozwód za porozumieniem stron

Rozwodzić można się na dwa sposoby:

  • bez orzekania o winie, czyli za porozumieniem stron
  • z orzekaniem o winie, co wymaga dłuższej rozprawy

Generalnie, lepszym wyborem jest rozwód za porozumieniem stron, któremu towarzyszy także dokładne uzgodnienie spraw związanych z podziałem majątku, opieką nad dziećmi oraz alimentami. Gdy rozwodzący się małżonkowie są zgodni, wtedy mogą szybciej otrzymać rozwód i wszystko może przebiec po ich myśli.

Oczywiście, rozwód z orzekaniem o winie wskazany jest wtedy, gdy wina małżonka jest ewidentna. Wówczas orzeczenie takiego rozwodu pozwala na uzyskanie poczucia sprawiedliwości. Dodatkowo, pozwala on wtedy na ubieganie się o alimenty od byłego małżonka.

Przygotowanie pozwu rozwodowego

Wniosek, czyli inaczej pozew rozwodowy to najważniejszy dokument rozpoczynający rozwód. Można przygotować go samodzielnie lub też można skorzystać z pomocy prawnika. Warto poświęcić czas na jego odpowiednie przyszykowanie, by zawrzeć w nim wszystkie kluczowe informacje.

Warto pamiętać o tym, że przy składaniu do pozwu rozwodowego konieczne jest także wniesienie opłaty, która wynosi obecnie 600 złotych. W wybranych przypadkach opłatę można obniżyć lub uzyskać zwolnienie – dotyczy osób w trudnej sytuacji finansowej.

Rozwód – lepszy z adwokatem czy bez?

Wprawdzie do wzięcia rozwodu wcale nie trzeba poszukiwać adwokata, to jednak warto pomyśleć o tym, aby się z nim skonsultować. To wskazane szczególnie wtedy, gdy rozwód może okazać się dość skomplikowany, na przykład będzie odbywał się z orzekaniem o winie, konieczne będzie wykonanie podziału majątku, co do którego małżonkowie nie są zgodni.

Zapraszam serdecznie do skorzystania z moich usług prawnych w mieście Warszawa – rozwody z moim wsparciem mogą być mniej stresujące i pozwalają na łatwiejsze uzyskanie pożądanego wyniku rozprawy. Zachęcamy do kontaktu – Joanna Zielińska, prawnik i radca prawny z Warszawy.

przez | 2020-07-10T09:57:03+00:00 30 czerwca 2020|Rozwód|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.