Rozwód krok po kroku – jak to wygląda?

//Rozwód krok po kroku – jak to wygląda?

Rozwód krok po kroku – jak to wygląda?

Ślub można wziąć o wiele łatwiej niż rozwód. Nie oznacza to jednak, że rozwiedzenie się z małżonkiem musi być skomplikowane. W tym wpisie na naszym blogu opiszemy zwięźle jak wygląda rozwód krok po kroku. Dowiesz się, jakie są kolejne etapy w trakcie całej procedury rozwodowej.

Rozwód może mieć różne przyczyny – od niezgodności charakterów pomiędzy małżonkami, poprzez zdradę czy uzależnienia, a skończywszy na zbyt długim rozstaniu, które doprowadziło do osłabienia więzi.

Dzisiaj na rozwód decyduje się coraz więcej osób, które nie są w pełni zadowolone z małżeństwa. Jak przebiega rozwód?

Przygotowanie pozwu rozwodowego

Pierwszym krokiem do rozwodu jest przygotowanie pozwu rozwodowego. Dokument ten może być przyszykowany samodzielnie albo też można stworzyć go wraz z ekspertem w tej dziedzinie, czyli prawnikiem, który dodatkowo pomoże w prawidłowym sformułowaniu żądań.

Do pozwu trzeba dodać także odpis skrócony aktu małżeństwa i ewentualne dowody. W przypadku, gdy małżonkowie mają dzieci, dodatkowym dokumentem jest odpis skrócony aktu urodzenia dzieci.

Pozew rozwodowy składa się do właściwego Sądu Okręgowego wraz z odpowiednią opłatą. W przypadku problemów finansowych wnoszący o rozwód może być zwolniony całościowo lub częściowo z takiej opłaty.

Przekazanie odpisu pozwu do strony pozwanej

Po wniesieniu pozwu do sądu informacja na ten temat przekazywana jest do strony pozwanej. Strona ta może także wyrazić swoje roszczenia z tym związane, na przykład dotyczące rodzaju rozwodu – z orzekaniem o winie czy bez, alimentów, władzy rodzicielskiej.

Odpowiedź na pozew powinna być przekazana do sądu w przeciągu 2 tygodni.

Wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy

Gdy sąd uzyska odpowiedź lub też nie otrzyma jej we wskazanym terminie, ma miejsce wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy rozwodowej.

Małżonkowie informowani są o tym, kiedy będzie miała miejsce ich pierwsza rozprawa rozwodowa.

Rozprawa albo rozprawy rozwodowe

Zdarza się, że rozwód można uzyskać już w trakcie pierwszej rozprawy – ma to miejsce głównie wtedy, gdy małżonkowie wnioskują rozwód bez orzekania o winie i nie mają wspólnych małoletnich dzieci.

W przeciwnym przypadku czas rozwodu może znacznie się przedłużyć. Wynika to z faktu, że sąd musi przeprowadzić odpowiednie postępowanie, na przykład związane z ustaleniem winy za rozpad małżeństwa, władzą rodzicielską, alimentami na dzieci, dotyczące kontaktów z małoletnimi.

Sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego prowadzone są na osobnych postępowaniach. Wtedy, gdy strony zgadzają się co do podziału majątku, sprawę można załatwić również w kancelarii notarialnej.

Postępowania tego rodzaju mogą ciągnąć się miesiącami, a w szczególnych przypadkach nawet latami, gdy strony nie potrafią dojść do żadnego porozumienia.

Wobec tego nie ma jednoznacznego terminu, w którym sąd orzeka o rozwodzie – jest on zależny od szeregu różnych czynników.

Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego

Ostatnim etapem związanym z rozwodem jest uprawomocnienie się wyroku rozwodowego wydanego przez sąd.

Gdy małżonkowie, wobec których orzeczono rozwód, zgadzają się z wyrokiem rozwodowym, muszą zaczekać 21 dni na jego uprawomocnienie.

Jeśli strona lub strony chcą otrzymać odpis wyroku, w takim przypadku konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu – sąd nie przekazuje odpisów bez wniosku. Jedynym wyjątkiem w tym przypadku jest orzeczenie informujące o alimentach zawierające klauzulę wykonalności.

Apelacja

Zdarza się jednak, że jeden z małżonków czy też zarówno były mąż, jak i żona, nie zgadzają się z wyrokiem rozwodowym. Wtedy mają 7 dni, licząc od momentu ogłoszenia wyroku, na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku, a następnie kolejne 14 dni od jego uzyskania na złożenie odpowiedniej apelacji.

Po złożeniu apelacji sprawa trafia do sądu apelacyjnego. Jeśli uchyli on wyrok, wtedy sprawa rozwodowa toczy się dalej. Gdy nie dokona jego uchylenia, wtedy wydaje orzeczenie, które uzyskuje prawomocność od razu po ogłoszeniu.

W razie jakichkolwiek problemów z rozwodem z małżonkiem warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, który będzie mógł towarzyszyć klientowi od momentu złożenia pozwu aż do uzyskania wyroku rozwodowego.

przez | 2018-11-29T09:51:13+00:00 28 listopada 2018|Rozwód|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.