Testament – rozporządzamy swoim majątkiem za życia

//Testament – rozporządzamy swoim majątkiem za życia

Testament – rozporządzamy swoim majątkiem za życia

Należy wiedzieć, że czwarta księga kodeksu cywilnego ustala zasady dziedziczenia ustawowego. Obowiązują one, kiedy zmarły nie zostawi testamentu i do spadku są wtedy powołani w pierwszej kolejności:

  1. małżonek i dzieci zmarłego (dziedziczą w częściach równych, ale i część małżonka nie może być mniejsza niż 1/4 spadku, co ma znaczenie, gdy dzieci jest czworo lub więcej).
  2. gdy zmarły nie miał małżonka tylko dzieci – one dziedziczą w równych częściach.
  3. jeśli zmarły nie miał dzieci – dziedziczy małżonek wraz z rodzeństwem zmarłego.
  4. gdy zmarły miał tylko rodziców – oni dziedziczą.
  5. gdy brak powyższych spadkobierców – do spadku będą powołani dalecy krewni.

Jakie mogą być niepożądane skutki braku testamentu?

Należy wiedzieć, że jeśli zmarły nie pomyślał za życia o spisaniu testamentu, to wtedy spadek może otrzymać osoba, której on nie chciałby go jej przekazać. Oto przykład: spadek może trafić do męża zmarłej nawet wówczas, gdy małżonkowie byli w separacji (ale nieorzeczonej jeszcze przez sąd) albo w trakcie rozwodu. Innym przykładem może być dziedziczenie spadku przez daleką rodzinę, która nie interesowała się losem kuzyna za życia, nie wysyłała mu życzeń świątecznych, czy wręcz w ogóle go nie znała.

Trzeba też wiedzieć, że prawo spadkowe pomija przyjaciół, i jeśli więc chcemy, aby coś im po nas zostało, konieczny jest testament. W nim możemy przekazać każdą rzecz ze swego majątku – zarówno prywatnego, jak i firmowego. Jeżeli jesteśmy właścicielami firmy, warto zastanowić się, kto najlepiej poradzi sobie z jej prowadzeniem, gdy nas zabraknie. Bo czasami rodzina wcale nie jest nam najbliższa. Możemy mieć przyjaciółkę, która pomaga w trudnych chwilach, kiedy wszyscy inni zawiedli. Możemy nie mieć dzieci, ale uznać też, że dalsza rodzina wcale nie potrzebuje naszej pomocy. Możemy chcieć podzielić majątek między organizacje humanitarne albo ustanowić stypendium dla zdolnych dzieci czy studentów. Możliwości jest dużo i sami mamy prawo zdecydować, co się stanie z zarobionymi przez nas pieniędzmi.

Pamiętajmy też o tym, że wydziedziczenie także możliwe jest tylko w testamencie. Polega na tym, że pozbawiamy prawa spadku i zachowku osobę bliską, która dziedziczyłaby po nas, gdybyśmy nie sporządzili testamentu. Tę decyzję trzeba oczywiście dobrze uzasadnić, aby testament nie został unieważniony w sądzie (powodem może być uporczywe niedopełnianie przez spadkobiercę obowiązków wobec nas, na przykład nieudzielenie pomocy w czasie trwania choroby).

Testament możemy sporządzić na takie oto dwa sposoby:

  1. Odręczny spisujemy sami – cały musi być napisany ręcznie i podpisany przez nas. Jeśli chcemy, aby było kilku spadkobierców, powołujemy ich do spadku w częściach ułamkowych (na przykład: „powołuje moją córkę do 1/2 spadku, brata do 1/4, siostrę do 1/4”). Podajemy ich imiona, nazwiska, daty urodzenia. W takim testamencie możemy też dokonać wydziedziczenia, opisując przyczyny.
  2. Notarialny – kiedy chcemy zapisać konkretne rzeczy lub fundusze, na przykład mieszkanie córce, działkę synowi, oszczędności wnukom i fundacji, której pracę doceniamy. Wówczas opłaty notarialne wynoszą: od ponad 100 zł do 300 zł.
przez | 2020-11-07T12:57:56+00:00 31 października 2020|Spadek|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.