Zakupy na pokazie. Jak odstąpić od umowy?

//Zakupy na pokazie. Jak odstąpić od umowy?

Zakupy na pokazie. Jak odstąpić od umowy?

Pokazy są jedną z form prezentacji oraz sprzedaży różnych towarów – artykułów kuchennych, przyrządów medycznych czy pościeli. Konsument, który zakupił produkty na pokazie, ma jednak możliwość skorzystania z prawa do odstąpienia od zawartej umowy, a tym samym odzyskania pieniędzy.

O zakupach na pokazach słychać dzisiaj bardzo często. Firmy prowadzące sprzedaż w taki sposób często oferują towary w zawyżonych cenach i stosują nieetyczne techniki, które mają na celu zachęcić klientów do zawarcia umowy. Zazwyczaj ich celem są osoby w podeszłym wieku, które nie mają dużego rozeznania i łatwo poddają się manipulacjom. 

Jeżeli dokonano zakupu na pokazie, ale okazało się, że zakup ten nie jest trafiony – towar nie jest potrzebny, jest zbyt drogi, konsument został wprowadzony w błąd – wówczas istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Konieczne jest wtedy spełnienie kilku kluczowych warunków.

Zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta ma on możliwość dokonania zwrotu towaru, gdy został on zakupiony poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

Przepis ten odnosi się również do transakcji zawartych podczas pokazów, na przykład organizowanych w hotelach, salach przyjęć, restauracjach, a także w domu konsumenta – podczas odwiedzin przedstawiciela handlowego firmy.

Gdy zatem umowa zakupu została zawarta poza miejscem, w którym znajduje się lokal przedsiębiorstwa, wówczas konsument może odstąpić od umowy.

Uwaga! Powyższego przepisu nie stosuje się wtedy, gdy umowa została zawarta na targu, kiermaszu, jarmarku, stoisku sezonowym należącym do firmy.

14 dni na odstąpienie od umowy

W przypadku, gdy umowa zakupu została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, wówczas konsumentowi przysługuje 14 dni na odstąpienie od umowy. Nie musi on wtedy podawać przyczyny odstąpienia.

Konsument, który zawarł umowę na pokazie, ma 14 dni kalendarzowych na zwrot towaru. Warto przy tym zaznaczyć, że termin liczony jest od momentu faktycznego otrzymania towaru. Jeżeli klient otrzymał go od razu na pokazie, wtedy bieg czasu liczony jest od tego dnia. Gdy jednak towar został dostarczony potem, wtedy termin liczony jest od momentu odbioru przesyłki.

Jeżeli przedsiębiorca nie przekaże konsumentowi informacji o tym, że przysługuje mu 14 dni na odstąpienie od umowy, wówczas termin ten wydłużony jest do roku – 12 miesięcy. Jeżeli poda on termin w tym czasie, rozpoczyna to bieg 14 dni, w których konsument może zwrócić towar.

Jak odstąpić od umowy zawartej na pokazie?

Aby zwrócić towar i odstąpić od umowy, klient musi przygotować pismo, w którym odstępuje on od umowy. Należy pamiętać, że pismo powinno być dostarczone przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy.

Pismo to może być dostarczone:

  • osobiście do lokalu firmy
  • pocztą tradycyjną
  • pocztą elektroniczną
  • przez stronę internetową firmy

Najlepiej przekazać pismo osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną – listem poleconym na adres przedsiębiorcy.

W ciągu kolejnych 14 dni od odstąpienia od umowy należy przekazać przedsiębiorcy zakupiony towar. Można przesłać go również razem z pismem. Koszt zwrotu towaru pokrywa wtedy klient.

Należy pamiętać o tym, że towar powinien być w takim stanie, w jakim został on przekazany klientowi. Gdy towar będzie nosił ślady użytkowania, wtedy przedsiębiorca może doliczyć dodatkowe koszty. 

Co wtedy, gdy produkt został zakupiony na kredyt?

Przedmioty na pokazach bardzo często sprzedawane są na kredyt ratalny. Także w takiej sytuacji istnieje możliwość odstąpienia od umowy. 

Rozwiązanie umowy sprzedaży towaru powoduje także wygaśnięcie umów powiązanych, czyli na przykład umowy kredytowej oraz ubezpieczeniowej. Przedsiębiorca – sprzedawca musi wtedy poinformować podmioty – bank, ubezpieczyciela – o odstąpieniu od umowy.

W spornych sprawach warto skonsultować się z prawnikiem

Gdy pojawiają się problemy dotyczące rozwiązania umowy zawartej na odległość, warto skonsultować się z prawnikiem. Może on dokładnie przeanalizować sytuację i wskazać, jak skutecznie rozwiązać umowę z przedsiębiorstwem organizującym pokazy.

Zapraszam do skorzystania z moich porad prawnych w Warszawie – prawnik i radca prawny Joanna Zielińska.

przez | 2020-09-03T23:19:14+00:00 31 sierpnia 2020|Sprawy konsumenckie|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.