Figura sprawiedliwości na tle grubych ksiąg prawniczych. Filozofia prawa przedstawiona w symbolicznie.

Błędne decyzje lub nierozsądne działania prawne często wynikają z braku wiedzy o tym, co jest słuszne, a co nie. Innymi słowy, system prawny służy jako skuteczna kontrola działań rządu, ale nie zapewnia, że społeczeństwo jako całość będzie podążać za poprawnymi radami prawnymi. Filozofia prawa bada system prawny, jego właściwe wykorzystanie i jego ograniczenia, tak aby wszystkie strony mogły żyć długo i szczęśliwie. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć o filozofii prawa.

Czym jest filozofia prawa?

Filozofia prawa jest gałęzią teorii prawa, która bada wpływ prawa na społeczeństwo. Dostosowana do specyficznych potrzeb konkretnego społeczeństwa, w którym znajduje stosowanie, może pomóc w rozróżnieniu ludzi pragnących obalić istniejące systemy prawne, a tymi pragnącymi zachować je w niezmienionej formie. Podstawowe tematy filozofii prawa zachowują spójność bez względu miejsce czy okoliczności. 

Jaka jest problematyka filozofii prawa?

Filozofia prawa wywodzi się z idei Articusa i innych wczesnych rzymskich studentów prawa. Jej głównym problemem jest to, że ani nie wyczerpuje, ani nie wyjaśnia wielu pytań, które pojawiają się w trakcie jej badania. Pierwszy problem polega na tym, iż nauka prawa stanowi zawsze podróż osobistego odkrycia i nie wszystko od razu da się zrozumieć. Poza tym filozofia prawa ostatecznie nie potrafi wyjaśnić, dlaczego pewne działania uznajemy za dobre lub złe. 

Jak rozwijała się filozofia prawa?

W czasach Republiki Rzymskiej nie było tradycji akademii prawniczej jako takiej. Szkoła prawnicza funkcjonowała jako miejsce spotkań towarzyskich, a jej członkowie wywodzili się z różnych środowisk. Pierwszym praktykiem filozofii praw jest Cezar Onufrii, grecki Rzymianin podróżujący przez osiadłe tereny północnej Italii około 120 r. p.n.e. W ciągu następnych kilku lat, kilku innych prawników z różnych środowisk dołączy do Onufrego w jego dążeniu do odkrycia znaczenia prawa. Kiedy już zwrócił na siebie ich uwagę, Onufrii dokonał serii ważnych przełomów w nauce prawa. 

Jakie są podstawowe filozofie prawa?

Jak wiele dziedzin nauki, filozofia prawa jest często dzielona kilka podkategorii. Działa prawa zwyczajowego bada prawo zwyczajowe i jego początki. Dział prawa cywilnego bada prawo zwyczajowe w prawie cywilnym. Prawo kanoniczne zajmuje się wszystkim, co bazuje na słowie Bożym. 

Kim są najsłynniejsi filozofowie prawa?

Z uwagi na fakt, że nauka prawa jest przedsięwzięciem wysoce subiektywnym, niewielu może uważać się za specjalistów w tej dziedzinie. Jednak niektórzy odcisnęli trwałe piętno, a ich dzieła nadal wykładamy oraz cytujemy. Za najsłynniejszego filozofa prawa uznajemy Platona. Określił on istotę sprawiedliwości i prawa, jak również istotę człowieka i zwierzęcia. Dzieło to wpłynęło na filozofię na kolejne wieki. 

Innym godnym uwagi filozofem prawa jest Justice Thurgood Marshall, który wyjaśnił działanie prawa w sposób zrozumiały dla laików. Na uwagę zasługuje też Bertrand Russell, laureat Nagrody Nobla i pierwszy Niemiec z Nagrodą Pulitzera za religię. Prace Russella na temat filozofii prawa stanowią ważne źródło wiedzy prawniczej.

Leave a Comment